Welcome to my Blog.I hope you enjoy the music.Please leave your comments and suggestions. Thankyou :)
All songs posted here have audio links!!

Dayamade Dayamade Taaye Vagdevi / ದಯಮಾಡೆ ತಾಯೆ ವಾಗ್ದೇವಿ

December 31, 2010


Composer: Jagannatha Daasa


ಪಲ್ಲವಿ
ದಯಮಾಡೆ ದಯಮಾಡೆ ತಾಯೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ||

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ದಯದಿಂದ ನೀನೆನ್ನ ನೋಡೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ||

ಚರಣ
ಹಿತದಿ ಸನ್ಮತಿಯ ಶ್ರೀಮತಿದೇವಿ ನೀಡೆ
ವ್ರತತಿಜನೇತ್ರೆ ಭಾರತಿ ನೀ ದಯಮಾಡೆ ||೧|

ಸುಮುಖೀ ತ್ವಚ್ಚರಣಾಬ್ಜ ದ್ರುಮಛಾಯಶ್ರಿತರ
ಸುಮತಿಗಳೊಳಗಿಟ್ಟು ಮಮತೆಯಿಂ ಸಲಹೆ||೨||

ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನ ಅಂಘ್ರಿಗಳ ಸೇವೆಯೊಳು
ಸುಗುಣೆ ಸನ್ಮತಿಕೊಟ್ಟು ಬೇಗೆನ್ನ ಸಲಹೆ||೩||


1.Audio Link by Balamurali Krishna

Maathu Maathige Keshava Narayana / ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ

December 21, 2010


Composer: Vadirajaru

ಪಲ್ಲವಿ
ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ
ಮಾಧವ ಎನಬಾರದೆ ಹೇ ಜಿಹ್ವೆ ||

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಪ್ರಾತಃಕಾಲದೊಳೆದ್ದು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯೆಂದು
ಪ್ರೀತಿಲಿ ನೆನೆಯೆ ಸುಪ್ರೀತನಾಗುವ ಹರಿಯ
ಏತಕ್ಕೆ ನೆನೆಬಾರದು ಹೇ ಜಿಹ್ವೆ ||

ಚರಣ
ಜಲಜನಾಭನ ನಾಮವು ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಜನನ ಮರಣಹರವು
ಸುಲಭವಾಗಿಹುದು ಸುಖಕೆ ಕಾರಣವಿದು
ಬಲಿದ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವುದೆಂದು
ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದಿಹರೇ ಹೇ ಜಿಹ್ವೆ ||೧||

ತರಳೆ ದ್ರೌಪದಿ ಸೀರೆಯ ಸೆಳೆಯುತಿರೆ
ಹರಿ ನೀನೆ ಗತಿಯೆನಲು
ಪರಮ ಪುರುಷ ಭವಭಂಜನ ಕೇಶವ
ದುರುಳರ ಮರ್ದಿಸಿ ತರುಣಿಗೆ ವರವಿತ್ತ
ಹರಿನಾಮ ಪ್ರಿಯವಲ್ಲವೇ ಹೇ ಜಿಹ್ವೆ||೨||

ಹೇಮ ಕಶ್ಯಪ ಸಂಭವ ಈ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ
ನಾಮವೇ ಗತಿಯೆನಲು
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳಿತ್ತ
ಸ್ವಾಮಿ ಹಯವದನನ ನಾಮವ ನೆನೆಯುತ್ತ
ಯಾಮ ಯಮಕೆ ಬಿಡದೆ ಹೇ ಜಿಹ್ವೆ||೩||


1.Audio Link byJayalakshmi Srinivasan

2.Audio Link by VidyaBhushana

Venunaadapriya Gopalakirshna /ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ

December 15, 2010Composer: Vadirajaru

ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ವೇಣುನಾದ ವಿನೋದ ಮುಕುಂದ
ಗಾನವಿನೋದ ಶೃಂಗಾರ ಗೋಪಾಲ

ವಂದಿತ ಚರಣ ವಸುಧೆಯ ಆಭರಣ
ಇಂದಿರ ರಮಣ ಇನ ಕೋಟಿ ತೇಜ
ಮಂದರಧರ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ
ಸಿಂಧು ಶಯನ ಹರಿ ಕಂದರ್ಪ ಜನಕ

ನವನೀತ ಚೋರ ನಂದ ಕುಮಾರ
ಭುವನೇಕ ವೀರ ಬುದ್ಧಿ ವಿಸ್ತಾರ
ರವಿಕೊಟಿ ತೇಜ ರಘುವಂಶ ರಾಜ
ದಿವಿಜ ವಂದಿತ ಧನುಜಾರಿ ಗೋಪಾಲ

ಪರಮ ದಯಾಳು ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿ
ವರಕೀರ್ತಿ ಹಾರ ಶೃಂಗಾರ ಲೋಲ
ಉರಗೇಂದ್ರ ಶಯನ ವರಹಯವದನ
ಶರಣು ರಕ್ಷಕ ಪಾಹಿ ಕೋದಂಡ ರಾಮ
----------------------------------

vENunAda priya gopAlakrishna,
vENunAda vinoda mukunda,
gAnaviNoda shrungAra gopAla

vandita charaNa vasudheya Abharana
indira ramaNa inakoTi tEja
mandaradhara govinda mukunda
sindhu shayana hari kandarpa janaka

navaneeta chora nanda kumara
bhuvanEka veera buddhi vistaara
ravikoTi teja raghuvamsha raja
divija vandita dhanujaari gopaala

parama dayALu pAvana moorti
vara keerti hAra shrungara lola
uragendra shayana varahayavadana
sharaNu rakshaka pAhi kodanDa rama


1.Audio Link by Vidyabhushana

2.M.Venkatesh Kumar[song 6]

Aravindaalaye Taaye / ಅರವಿಂದಾಲಯೇ ತಾಯೇ

December 10, 2010Raaga: kEdAragauLa.
taala : tripuTa


ಅರವಿಂದಾಲಯೇ ತಾಯೇ ಶರಣು ಹೊಕ್ಕೆನು ಕಾಯೇ
ಸಿರಿ ರಮಣನ ಪ್ರಿಯೇ ಜಗನ್ಮಾತೇ||

ಕಮಲ ಸುಗಂಧಿಯೇ ಕಮಲದಳ ನೇತ್ರೆಯೆ ಕಮಲವಿಮಲ ಶೋಭಿತೇ
ಕಮನೀಯ ಹಸ್ತಪಾದ ಕಮಲವಿರಾಜಿತೇ ಕಮಲೇ ಕಾಯೇ ಎನ್ನನು(ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿಯೇ)

ನಿನ್ನ ಕರುಣ ಕಟಾಕ್ಷ ವಿಕ್ಷಣದಿಂದಲಿ ತನುಮನಗಳನಿತ್ತೆ ಧನ್ಯ ವಿರಾಜಿತೇ
ಅಜಭಾವಾದಿಗಳ ಪ್ರಸನ್ನೇ ಕಾಯೇ ಎನ್ನನು(ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿಯೇ)

ಹರಿ ನಿನ್ನ ಉರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದನೆಂಬಂತ ಕರುವದಿ ಮರೆಯದಿರೆ
ನಿರತ ನಿನ್ನಯ ಮುದ್ದು ಪುರಂದರವಿಟ್ಟಲನ ಚರಣಕಮಲವ ತೋರಿಸೆ(ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿಯೇ)
---------------------------------------------------


aravindAlayE tAyE sharaNu hokkenu kAyE
siri ramaNana priyE jaganmAtE

kamala sugandhiyE kamaladaLa nEtreye kamala vimala shobhitE
kamaneeya hastapAda kamala virAjitE kamalE kAyE ennanu

ninna karuNA kaTAkSha vIkShaNadindali tanumanagaLanitte
dhanya virAjitE ajabhavAdigaLa prasannE kAyE ennanu

hari ninna uradalli dharisidanembantha karuvadi mareyadire
nirata ninnaya muddu purandara viTTalana charaNa kamalava torise


1.Audio Link by Vidyabhushana

2.Audio Link by Kiranmai

Bolonatha Umapati / ಬೋಲೋ ನಾಥ ಉಮಾಪತಿ

November 22, 2010

ಬೋಲೋ ನಾಥ ಉಮಾಪತೇ(ಪತಿ)
ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಪಶುಪತೇ

ನಾಂದಿ ವಾಹನ ನಾಗ ಭೂಷಣ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಜಟಾಧರ

ಶೂಲಾಧಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ
ವಿಭೂತಿ ಸುಂದರ ಪರಮೇಶ

ಸ್ಮಶಾನವಾಸ ಚಿದಂಬರೇಶ
ನೀಲಕಂಠ ಮಹದೇವ

ಕೈಲಾಸ ವಾಸ ಕನಕ ಸಭೇಷ
ಗೌರಿ ಮನೋಹರ ವಿಶ್ವೇಶ

-------------------------------------

Bolo Natha Uma Pathe
Shambho Shankara Pashupathe

Nandi Vahana Naga Bhooshana
Chandrashekara Jatadhara

Shooladhara Jyoti Prakasha
Vibhooti Sundara Paramesha

Smashaana Vaasa Chidambaresha
Neelakanta Mahadeva

Kailasa Vaasa Kanaka Sabhesha
Gauri Manohara Vishvesha


Audio link by Udaiyalur Kalyanaraman


SharaNu Sakalodhaara / ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ

November 16, 2010


Composer: Purandara Daasa
Language: KannaDa


ಪಲ್ಲವಿ
ಶರಣು ಸಕಲೋದ್ಧಾರ ಅಸುರ ಕುಲ ಸಂಹಾರ
ಶರಣು ದಶರಥ ಬಾಲ ಜಾನಕೀಲೋಲ

ಈ ಮುದ್ದು ಈ ಮುಖವು ಈ ತನುವಿನಾ ಕಾಂತಿ
ಈ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಾಣ ಈ ನಿಂತ ಈ ಭಾವ
ಈ ತಮ್ಮ ಈ ಸೀತೆ ಈ ಬಂಟ ಈ ಭಾಗ್ಯ
ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಉಂಟು ಮೂರುಲೋಕದೊಳಗೆ[1]

ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬಾರವು ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಮಾಣಿಕವೂ
ದೊಡ್ಡ ನವರತ್ನದ ಆಭರಣ ಇರಲು
ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಗೆ ತಪ್ಪ ನಿಜಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಲಿವ
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಕಾಣೆ ಕೌಸಲ್ಯರಾಮ[2]

ಪಾಲಿಸಲು ಅಯೋಧ್ಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪುರವಾಸ
ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೆನೆನುತ
ಭಾವ ಶುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ತನ್ನ ಭಕುತರ ಪೊರೆವ
ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಟಲನೆ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮ[3]
-----------------------------------------------------

pallavi

sharaNu sakaloddhAra asura kula samhAra
sharaNu dasharatha bAlA jAnakilola

charaNa 1

ee muddu ee mukhavu ee tanuvinaa kAnti
ee billu ee bANa ee ninta ee bhAva
ee tamma ee seete ee banTa ee bhAgya
yAva dEvarige unTu moorulokadoLage[1]

uTTa pItAmbaravu uDigejje mANikavu
doDDa navaratnada AbharaNa iralu
koTTa bhAshege tappa nija bhaktarige oliva
sruShTiyoLageNe kANe kausalya rAma[2]

paLisalu ayOdhya paTTaNadalli puravAsa
bEDida iShTArthagaLa koDuvenenuta
bhAva shuddhiyuLLa tanna bhakutara poreva
purandara viTTalane ayodhya raama[3]

1.Audio by Erode Rajamani

2.Audio Link by Rajkumar

Yake Nirdayanade / Yeke Nirdayanaade /ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ

November 8, 2010Composer : Purandara Dasa

ಪಲ್ಲವಿ
ಯಾಕೆ ನಿರ್ದಯನಾದೆ(ಯೋ) ಎಲೊ ದೇವನೆ (ಹರಿಯೇ)
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ದಯವಿಲ್ಲ||

ಕಂಗೆಟ್ಟು ಕಂಭದಲಿ ಒಡೆದು ಬಳಲಿ ಬಂದು
ಹಿಂಗದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ
ಮಂಗಳಪದವಿತ್ತು ಮನ್ನಿಸಿದೆ ಅವ ನಿನಗೆ
ಭಂಗಾರವೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟನು ಪೇಳೊ ಹರಿಯೆ |1|

ಸಿರಿ ದೇವಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಸೆರಗು ಸಂವರಿಸದೆ
ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಗಮನವಾಗದೆ
ಭರದಿಂದ ನೀ ಬಂದು ಆತನ ಸಲಹಿದೆ
ಕರಿರಾಜ ಎಷ್ಟು ಕನಕವ ಕೊಟ್ಟನೋ ಹರಿಯೆ |2|

ಅಜಮಿಳನು ಅಣ್ಣನೆ ವಿಭೀಷಣನು ತಮ್ಮನೇ
ನಿಜದಿ ರುಕ್ಮಾಂಗದನು ನಿನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನೆ
ಭಜನೆಗೆ ಅವರೇ ಹಿತರೆ ನಾ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯನೇ
ತ್ರಿಜಗಪತಿ ಸಲಹೆನ್ನ ಪುರಂದರವಿಠಲ |3|


1.Audio by M.L.Vasantha Kumari

2.Audio by Roopa, Deepa Kasaravalli

Harinamada aragiliyu / Harinamadaraginiyu / ಹರಿನಾಮದರಗಿಳಿಯು

November 2, 2010


ಹರಿನಾಮದರಗಿಣಿಯು ಹಾರುತಿದೆ ಜಗದಿ
ಪರಮ ಭಾಗವತರು ಬಲೆಯ ಬೀಸುವರು ||ಪ||

ಕೋಪವೆಂಬ ಮಾರ್ಜಾಲ ಕಂಡರೆ ನುಂಗುವುದು
ತಾಪವೆಂಬುವ ಹುಲಿಯ ಕೊಂಡೊಯ್ವುದು
ಕಾಪಾಡಲದನೊಯ್ದು ಹೃದಯದೊಳಗಿಂಬಿಟ್ಟು
ಆಪತ್ತಿಗೊದಗುವುದು ಆ ಮುದ್ದು ಅರಗಿಣಿಯು |1|

ದಾರಿಯಲಿ ನಡೆವಾಗ ಚೋರರುಪಟಳವಿಲ್ಲ
ಮಾರಿ ಬಂದರೆ ಅದನು ಹೊಡೆದು ನೂಕುವುದು
ಕ್ರೂರ ಯಮಭಟರನು ಮೂಗು ರೆಕ್ಕಿಲಿ ಬಡಿದು
ದಾರಿ ತೋರುವುದು ಮುರಾರಿ ಪಟ್ಟಣಕೆ |2|

ಎಷ್ಟು ವರ್ಣಿಸಲಿ ನಾ ಈ ಮುದ್ದು ಅರಗಿಣಿಯ
ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೀರೇಳು ಜಗವನಿಂಬಿಟ್ಟು
ಸೃಷ್ಟೀಶ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ನೆನೆ ನೆನೆದು
ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸುವುದು ಈ ಮುದ್ದು ಅರಗಿಣಿಯು|3|


1.Audio by Roopa Deepa Kasaravalli

2.Audio by Narasimha Nayaka [song 16]

Jaya Janardhana Krishna / ಜಯ ಜನಾರ್ಧನಾ ಕೃಷ್ಣಾ

October 25, 2010

ಜಯ ಜನಾರ್ಧನ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಿಕಾಪತೇ
ಜನ ವಿಮೋಚನ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮ ಮೋಚನ
ಗರುಡ ವಾಹನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಕಾ ಪತೇ
ನಯನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ನೀರಜೇಕ್ಷಣ

ಸುಜನ ಬಾಂಧವ ಕೃಷ್ಣ ಸುಂದರ ಕೃತೆ
ಮದನ ಕೋಮಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಧವ ಹರೇ
ವಸುಮತಿ ಪತೇ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸವಾನುಜ
ವರಗುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣ ವೈಷ್ಣವಾಕೃತೆ

ಸುರಚಿರಾನನ ಕೃಷ್ಣ ಶೌರ್ಯವಾರಿಧೆ
ಮುರಹರ ವಿಭೋ ಕೃಷ್ಣ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ
ವಿಮಲಪಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ ವಲ್ಲಭಿಪತೆ
ಕಮಲಲೋಚನಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಮ್ಯದಾಯಕ

ವಿಮಾಲಗಾತ್ರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ
ಚರಣ ಪಲ್ಲವಂ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣ ಕೋಮಲಮ್
ಕುವಲೈಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಮಲಾಕೃತೆ
ತವ ಪದಾಮ್ಬುಜಂ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಮಾಶ್ರಯೆ

ಭುವನ ನಾಯಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಾವನಾಕೃತೆ
ಗುಣಗಣೋಜ್ವಲಾ ಕೃಷ್ಣ ನಳಿನಲೋಚನ
ಪ್ರಣಯವಾರಿಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಗುಣಗಣಾಕರ
ದಾಮಸೋದರ ಕೃಷ್ಣ ದೀನ ವತ್ಸಲ

ಕಾಮಸುಂದರ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಹಿ ಸರ್ವಾದಾ
ನರಕನಾಶನ ಕೃಷ್ಣ ನರಸಹಾಯಕ
ದೇವಕಿಸುತ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರುಣ್ಯಾಂಭುದೇ
ಕಂಸಾನಾಶನ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾಸ್ಥಿತ

ಪಾವನಾತ್ಮಕ ಕೃಷ್ಣ ದೇಹಿ ಮಂಗಳಂ
ತ್ವತ್ ಪದಾಮ್ಬುಜಂ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ಯಾಮ ಕೋಮಲಮ್
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಮ್ಯದಾಯಕ
ಪಾಲಿಸೆನ್ನನೂ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಹರಿ ನಮೋ

ಭಕ್ತದಾಸ ನಾ ಕೃಷ್ಣ ಹರಸು ನೀ ಸದಾ
ಕಾದು ನಿಂತೇನಾ ಕೃಷ್ಣ ಸಲಹೆಯಾ ವಿಭೋ
ಗರುಡ ವಾಹನ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಕಾ ಪತೇ
ನಯನ ಮೋಹನ ಕೃಷ್ಣ ನೀರಜೇಕ್ಷಣ

Jaya Janardhana Krishna Radhika Pate
Jana vimochana Krishna Janma Mochana
Garuda Vahana Krishna Gopika Pathe
Nayana mohana Krishna Neerajekshana

Sujana Baandhava Krishna Sundara kruthe
Madana Komala Krishna Madhava Hare
vasumati Pathe Krishna vaasavaanuja
varaguNaakara Krishna vaishnavaakruthe

Surachiraanana Krishna Shouryavaaridhe
Murahara vibho Krishna muktidaayaka
vimalapaalaka Krishna vallabhipate
Kamalalochana Krishna kamyadaayaka

Vimalagaatrane Krishna Bhaktavatsala
Charana pallavam Krishna Karuna Komalam
KuvalaikshaNa Krishna komalaakruthe
tava padambujam Krishna sharanamaashraye

Bhuvana naayaka Krishna paavanaakruthe
GuNagaNojwala Krishna Nalinalochana
Pranayavaaridhe Krishna guNagaNaakara
daamasodara Krishna deena vatsala

Kaamasundara Krishna paahi sarvadaa
Narakanaashana Krishna Narasahaayaka
Devaki sutha Krishna KaruNyambhude
Kamsanaashana Krishna Dwarakasthitha

Paavanaatmaka Krishna dehi mangaLam
Tvatpadaambujam Krishna Shyama komalam
Bhaktavatsala Krishna Kaamyadayaka
Paalisennanu Krishna Srihari namo

Bhaktadaasa naa Krishna Harasu Nee sadaa
Kaadu ninthenaa Krishna Salaheyaa Vibho
Garuda vaahana Krishna Gopika Pathe
Nayana mohana Krishna Neerajekshana

Sarasijanaabha Sodari / ಸರಸಿಜನಾಭ ಸೋದರಿ

October 14, 2010


Raaga: nagagandhaari
Taala : roopaka
Composer: Muthuswamy Dikshitar

ಪಲ್ಲವಿ
ಸರಸಿಜನಾಭ ಸೋದರಿ ಶಂಕರಿ ಪಾಹಿಮಾಂ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ವರದ ಅಭಯಕರ ಕಮಲೇ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲೇ

ಚರಣ
ಪರಂಧಾಮ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತೆ ಪಶುಪಾಶ ವಿಮೋಚಿತೆ
ಪನ್ನಗಾಭರಣಯುತೆ ನಾಗಗಾಂಧಾರಿ ಪುಜಿತಾಬ್ಜಪದೆ
ಸದಾ ನಂದಿತೆ ಸಂಪದೆ ವರ ಗುರುಗುಹ ಜನನಿ
ಮದಶಮನಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ಧಿನಿ ಮಂದಗಮನಿ
ಮಂಗಳ ವರ ಪ್ರದಾಯಿನಿ
----------------------------------------------------------------

pallavi
sarasijanAbha sodari shankari pAhimAm

anupallavi
varada abhayakara kamaLe sharaNAgata vatsaLe

charana
parandham prakirthite pashupash vimochite
pannagA bharaNayute nAgagAndhAri poojitAbjapade
sadA nandite sampade varaguruguha janani
madashamani mahishAsura mardhini
mandagamani mangala varapradAyini

1.Audio by Priya Sisters

2.Audio by Chitra

3.Audio by a group

Paalisemma Muddu Sharade / ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಮುದ್ದುಶಾರದೆ

October 2, 2010


ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ
ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ನಿಲ್ಲ ಬಾರದೆ || ಪಲ್ಲವಿ ||

ಲೋಲಲೋಚನೆ ತಾಯೆ
ನಿರುತ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ || ಅನುಪಲ್ಲವಿ ||

ಅಕ್ಷರಕ್ಷರ ವಿವೇಕವಾ ನಿನ್ನ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಿರೆ
ಏಳು ಲೋಕವ
ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರೂಪದಿಂದ
ಒಲಿದು
ರಕ್ಷಿಸು ತಾಯೆ || ೧ ||

ಶೃಂಗಾರಪುರ ನೆಲೆವಾಸಿನೀ ದೇವಿ
ಸಂಗೀತಗಾನ ವಿಲಾಸಿನೀ
ಮಂಗಳಗಾತ್ರೆ ತಾಯೆ ಭಳಿರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ || ೨ ||

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ದಯಾಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ
ಚರಣವ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಕೀರುತಿ
ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವೆ || ೩ ||


1.Audio Link by M.S.Sheela (song6)

2.Audio Link by Upendra Bhat

3.Audio Link by H.K.Narayana

4.Audio link by Narasimha nayak[song 39]

Simharoopanaada / ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ

September 16, 2010


raaga : kEdaara gowLa
taaLa : aadi
Composer: Purandara Daasa


ಪಲ್ಲವಿ
ಸಿಂಹರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಹೇ ನಾಮಗಿರೀಶನೇ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಒಮ್ಮನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನು ಭಜಿಸಲು ಸಮ್ಮತದಿಂದಲಿ ಕಾಯುವೆನೆಂದ ಹರಿ

ತರಳನು ಕರೆಯೆ ಸ್ಥಂಭವು ಬಿರಿಯೇ
ತುಂಬಾ ಉಗ್ರವನು ತೋರಿದನು
ಕರುಳನು ಬಗೆದು ಕೊರಳೊಳಗಿಟ್ಟು
ತರಳನ ಸಲಹಿದ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನೆ

ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಹು ದೂರ ಓಡಿ
ಪರಮ ಶಾಂತವನು ಬೇಡಿದರು
ಕರೆದು ತನ್ನ ಸಿರಿಯನು ತೊಡೆಯೊಳು ಕುಳಿಸಿದ
ಪರಮ ಹರುಷವನು ಹೊಂದಿದ ಶ್ರೀ ಹರಿ

ಜಯ ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಹೂವನು ತಂದು
ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿಯೆಂದು ಸುರರೆಲ್ಲ ಸುರಿಸೆ
ಭಯ ನಿವಾರಣ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ
ಪರಮ ಪುರುಶ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಟಲನೆ
---------------------------------------------------

pallavi
simharupanAda shrI hari hE nAmagirishanE

anupallavi
ommanadinda nimmanu bhajisalu
sammatadindali kAyuvenenda hari

charaNa
taraLanu kareye sthambhavu biriyE
tumba ugravanu toridanu
karuLanu bagedu koraLoLagiTTu
taraLana salahida shri narasimhane

bhaktarella kooDi bahu dUra Odi
parama shAntavanu bEDidaru
karedu tanna siriyanu toDeyoLu kuLisida
parama haruShavanu hondida shrI hari

jaya jaya jayavendu huvanu tandu
hari hari hariyendu surarella surise
bhaya nivAraNa bhAgya svarUpanE
parama puruSa shrI purandara viTTalanE1.Audio Link by Vishakha Hari

2.Audio link by Another group (needs real player)

Gajavadana Paliso / ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೊ

September 9, 2010


Composer : Vijayadaasa
raaga : begade
Language : Kannada


ಪಲ್ಲವಿ
ಗಜವದನ ಪಾಲಿಸೋ
ತ್ರಿಜಗದೊಡೆಯ ಶ್ರೀ ಭುಜಗ ಭೂಷಣ||

ಏಸು ದಿನಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಸವ ಪೊಗಳುವೆ
ಲೇಸ ಪಾಲಿಸೊ ನಿತ್ಯ ವಾಸವನುತನೆ [1]

ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಭಜಿಪೆನು ರಕ್ತಾಂಬರಧರ
ಮುಕ್ತಿ ಪಥವೀಯೋ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ [2]

ಪೊಡವಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡುವರಾರೋ ರನ್ನ
ಕಡು ಹರುಷದಿ ಕಾಯೋ ವಿಜಯ ವಿಟ್ಟಲ ದಾಸ [3]
------------------------------------------

gajavadana paaliso
trijagadoDeya Shri bhujaga bhushaNa||

Esu dinake ninna vAsava pogaLuve
lEsa pAliso nitya vAsavanutane[1]

bhaktiyoLu bhajipenu raktAmbaradhara
mukti pathaveeyo shakti swaroopa[2]

poDaviyoLage ninna biDuvarAro ranna
kaDu harushadi kaayo vijaya viTTaladAsa[3]1.Audio Link by Sangeetha katti

2.Audio link by Sudha Raghunathan[song1]

Vanamali Radha Ramana / ವನಮಾಲಿ ರಾಧ ರಮಣ

August 31, 2010ವನಮಾಲಿ ರಾಧ ರಮಣ ಗಿರಿಧಾರಿ ಗೋವಿಂದ
ನೀಲಮೇಘ ಸುಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ
ಭಕ್ತಹೃದಯ ಮಂದಾರ ಬಾನು ಕೋಟಿ ಸುಂದರ
ನಂದ ನಂದ ಗೋಪಬೃಂದ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ
ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ (x4)

Vanamaali Radha Ramana Giridhari Govinda
Neela Megha Sundara Narayana Govinda
Bhakta Hrudaya Mandara Bhanu Koti Sundara
Nanda Nanda Gopa Brinda Narayana Govinda
Narayana Govinda (x4)


1.Audio Link by Usha Sethuraman

2.Audio Link by Vishakha hari[song starts at 2mins]

3.Audio link by another artist

Saraswati Namostute / ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ

August 22, 2010


Composer : G N Balasubramaniam
raaga : saraswati
taaLa : roopaka
Language : Sanskrit


ಪಲ್ಲವಿ
ಸರಸ್ವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ಶಾರದೆ ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೆ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಕರಧೃತ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ವರಮಣಿ ಮಾಲಾಲಂಕೃತ

ಚರಣ
ನರಹರಿ ಸುತ ವಿಧಿ ಲಾಲಿತ ನವಮಣಿಯುತ ಕಂಭುಗಳೇ
ಸುರ ಸೇವಿತ ಪದಯುಗಳೇ ಸುಧಾಕರ ಸಮಧವಳೇ
---------------------------------------------------

pallavi
saraswathi namOsthuthe shArade vidyAprade

anupallavi
karadhruta veeNA pustaka varamaNi mAlAlankruta

charaNa
naraharisuta vidhilAlita navamaNiyuta kambhugaLe
surasEvita padayugaLE sudhAkara samadhavaLE1.Audio Link by Priya Sisters

2.Audio link by S.Janaki

3.Audio Link by Chandrika Pai

Jalandhara Supitasthe / ಜಾಲಂಧರ ಸುಪೀಠಸ್ತೆ

August 15, 2010


Raaga: valachi
taaLa: roopaka
Composer: Muthaiah Bhaagavatar
Language: Sanskrit


ಪಲ್ಲವಿ
ಜಾಲಂಧರ ಸುಪೀಠಸ್ತೇ ಜಪಾಕುಸುಮ ಭಾಸುರೆ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಬಾಲಾರ್ಕ ಕೋಟಿ ಪ್ರಭೆ ಬಾಲೆ ಪರಿಪಾಲಿಸೌ

ಚಿಟ್ಟೆಸ್ವರ
ಗ ,ಗಪ ದ,ದನಿ ಸ,ಸನಿ |ನಿದದಪ ಗ,ಗಪ ಗಪಗಸ||
ಗ,ಗಪ ಗಪಗಪ ದನಿದಪ |ದಪಗಸ ನಿದಪಗ ಸನಿದಪ||
ಗಪದನಿ ಸಗಪಗ ಸಗಸ, |ಸನಿದನಿ ಪದಗಪ ದಪಗಸ||

ಚರಣ
ಭವರೋಗ ನಿವಾರಿಣಿಭಕ್ತಜನ ಪರಿಪಾಲಿನಿ
ನವಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿನಾದ ಹರಿಕೇಶ ರಾಜ್ಞಿ
(ಚಿಟ್ಟೆಸ್ವರ)
----------------------------------------

pallavi
jaalandhara supeeThaste jApAkusuma bhAsurE

anupallavi
bAlArkka koTi prabhE bAlE paripAlisau

chiTTe swara
g,gp d,dn S,Sn|nddp g,gp gpgs||
g,gp gpgp dndp|dpgs ndpg Sndp||
gpdn SGPG SGS,|Sndn pdgp dpgs||

charaNa
bhavaroga nivAriNi bhaktajana paripAlini
navashakti svaroopiNinAda harikEsha rAgni
(chiTTeswara)


1.Audio Link by Group of Artists

2.Audio link by Another Artist

Adidano ranga / ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ

August 7, 20101. Audio Link by Bala Brundam

2.Audio Link by M.L.Vasantha Kumari

3.Audio By another group

4.Audio by Narasimha Nayak (song 27)


raaga: Arabhi
taaLa: Adi


ಆಡಿದನೋ ರಂಗ ಅದ್ಭುತದಿಂದಲಿ ಕಾಳಿಂಗನ ಫಣೆಯಲಿ [ಪ]

ಪಾಡಿದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ನೀಡುತಲಿ ದಯ ಮಾಡುತಲಿ
ನಲಿದಾಡುತಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಡುತಲಿ ಕೃಷ್ಣ [ಅ ಪ]

ಅಂಬುರುಹೋದ್ಭವ ಅಖಿಳ ಸುರರು ಕೂಡಿ
ಅಂಬರದಲಿ ನಿಂತು ಅವರ ಸ್ತುತಿಸೆ
ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ರಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು ಚಂದದಿಂ ಭರತನಾಟ್ಯವ ನಟಿಸೆ
ಝಂತಟ ತಕಧಿಮಿ ತಧಿಗಿಣಿ ತೋಂ ಎಂದು
ಝಂಪೆ ತಾಳದಿ ತುಂಬುರುನೊಪ್ಪಿಸೆ
ಧಾ ಮ ಪ ಧ ಸ ರೀ ಎಂದು ಧ್ವನಿಯಿಂದ ನಾರದ
ತುಂಬುರು ಗಾನವ ಮಾಡಲು ನಂದಿಯು ಮದ್ದಲೆ ಚೆಂದದಿ ಹಾಕಲು[1]

ಫಣವ ಮೆಟ್ಟಿ ಬಾಲವ ಕೈಯಲಿ ಪಿಡಿದು ಫಳಫಳಿಸುತ್ತ ನಾಟ್ಯವನಾಡೆ
ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಂತೆ ಪೊಳೆಯುವ
ಮುಖದೊಳು ಚಲಿಸುವ ನೀಲಕೇಶಗಳಾಡೆ
ಕಾಲಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಲು ಘಲು ಘಲುರೆನುತ ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಘಂಟೆಗಳಾಡೆ
ದುಷ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ಮೆಟ್ಟಿ ಭರದಿಂದ ಪುಟ್ಟ ಪಾದವ ಇಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು
ಮೆಟ್ಟಿದನು ತಕ ಧಿಮಿ ತಧಿಕೆನುತ[2]

ಸುರರು ಪುಷ್ಪದ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯಲು ಸುದತಿಯರೆಲ್ಲರು ಪಾಡಲು
ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರು ನಾಥನ ಬೇಡಲು ನಾನಾ ವಿಧದಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲು
ರಕ್ಕಸರೆಲ್ಲರು ಕಕ್ಕಸವನೆ ಕಂಡು ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಓಡಲು
ಚಿಕ್ಕವನಿವನಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೇಗ ಯಶೋದೆ
ಬಿಂಕದೊಳೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ[3]

---------------------------------------------------------------
Aadidano ranga adbhutadindali kALingana phaNeyali

pADidavarige bEDida varagaLa neeDutali daya mADutali
nalidADutali beNNe bEDutali krishna

amburuhodbhava akhila suraru kooDi
ambaradali nintu avara stutise
rambe Urvashi ramaNiyarellaru
chendadim bharata nATyava naTise
jhamtaTa takadhimi tadhigiNi tom endu
jhampe tALadi tumburanoppise
da ma pa da sa ri endu dvaniyinda
nArada tumbura gAnava mADalu
nandiyu maddaLe chendadi hAkalu[1]

phaNava meTTi bAlava kaiyali piDidu phaLa phaLisutta
nATyavanADe chandra maNDaladante poLeyuva
mukhadoLu chalisuva neela kEshagaLADe kAlalanduge
gejje ghalu ghalu ghalurenuta uDi gejje ghaNTegaLADe
dushTa kALingana meTTi bharadinda puTTa pAdava iTTu
shrI krishNanu meTTidanu taka dhimi tadhikenuta[2]

suraru pushpada vrushTiya kareyalu sudatiyarellaru
pADalu nAga kannikeyaru nAthana bEDalu
nAnA vidhadi stuti mADalu rakkasarellaru
kakkasavane kaNDu dikku dikkugaLige Odalu
chikkavanivanalla purandara viTTala vEnkaTaramaNa
bEga yashOde binkadoLetti muddADe shrI krishNana[3]

Amba Tanaya Heramba / ಅಂಬ ತನಯ ಹೇರಂಬ

July 31, 2010
ರಚನೆ: ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು


ಅಂಬ ತನಯ ಹೇರಂಬ ಪೂರ್ಣ
ಕರುಣಾಂಬುಧೆ ತವ ಚರಣಕೆ ಎರಗುವೆ

ದಶನ ಮೋದಕ ಪಾಶಾಂಕುಶ ಪಾಣಿ
ಅಸಮಚಾರುದೇಷ್ಣ ಕುಸುಮನಾಭನ ಪುತ್ರ

ಬೃಂದಾರಕ ವೃಂದ ವಂದಿತ ಚರಣ
ಅರವಿಂದಯುಗಳ ದಯದಿಂದ ನೋಡೆನ್ನ
ಯೂಥಪ ವದನ ಪ್ರದ್ಯೋತ ಸನ್ನಿಭ
ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಸಂಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯ ಜಯ


1.Audio Link by M.S.Sheela [song1]

2.Audio link by Parameshwara hegde [song4]

3.Audio Link by G.V.Athri[song7]

Vandisuvadaadiyali Gananaathana / ವಂದಿಸುವದಾದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ

July 24, 2010Composer :Purandara Daasa
Raaga: NaaTa
TaaLa : KhanDa chaapu


ವಂದಿಸುವದಾದಿಯಲಿ ಗಣನಾಥನ ||
ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾಜ್ಞೆಯಿದಕುಂಟು ||

ಹಿಂದೆ ರಾವಣ ತಾನು ವಂದಿಸದೆ ಗಜಮುಖನ
ನಿಂದು ತಪವನು ಕೈದು ವರ ಪಡೆಯಲು
ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಬಂದು ವಿಘ್ನವನು ಆಚರಿಸಿ
ತಂದ ವರಗಳನೆಲ್ಲ ಧರೆಗೆ ಇಳಿಸಿದನು ||

ಅಂದಿನಾ ಬಗೆಯರಿತು ಬಂದು ಹರಿ ಧರ್ಮಜಗೆ
ಮುಂದೆ ಗಣಪನ ಪೂಜಿಸೆಂದು ಪೇಳೆ
ಒಂದೇ ಮನದಲಿ ಬಂದು ಪೂಜಿಸಲು ಗಣನಾಥ
ಹೊಂದಿಸಿದ ನಿರ್ವಿಘ್ನದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನು ||

ಇಂದು ಜಗವೆಲ್ಲ ಉಮೆನಂದನನ ಪೂಜಿಸಲು
ಚೆಂದದಿಂದಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನಿತ್ತು
ತಂದೆ ಸಿರಿಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸೇವೆಯೊಳು
ಬಂದ ವಿಘ್ನವ ಕಳೆದಾನಂದವನು ಕೊಡುವ ||

------------------------------------------

pallavi
vandisuvadAdiyali gaNanAthana

anupallavi
sandEha salla SrI hariyAjneyidakuNTu

charaNa
hinde rAvaNa tAnu vandisade gajamukhana
nindu tapavanugaidu vara paDeyalu
ondu nimiShadi bandu vighnavanu Acharisi
tanda varagaLanella dharege iLisidanu[1]

andinA bageyaritu bandu hari dharmajage
munde gaNapana poojisendu pElE
ondE manadali bandu pUjisalu gaNanAtha
hondisida nirvighnadinda rAjyavanu[2]

indu jagavella ume nandanana poojisalu
chendadindali sakala siddhigaLanittu
tande siri purandara viTTalana sEveyoLu
banda vighnava kaLedAnandavanu koDuva[3]
-------------------------------------------------


1.Audio link by M. M.L.Vasantha kumari(song 1)[MI]

2.Audio link by Madhu balakrishna (song 33)[MI]

3.Audio Link by Sangeetha (song 1)[MI]

4.Audio link by Rajkumar bharati (song 2)[MI]

4.Audio link by R.K.Srikantan[Rg]

Devi Sri Mahalakshmi / ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ

July 17, 2010Composer :Muthiah Bhagavathar
Raaga: harinArAyaNi


ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೀನ ಪಾಲೆ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನ |ಪ|
ಭಾವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಜನೆಗೈವ ಭಾಗ್ಯವಿತ್ತು |ಅಪ|

ಚರಣ
ಅಷ್ಟಾದಶ ನಿಜ ಭುಜೆ ಅಮಿತ ದಯಾ ಶಾಲಿನಿ|
ದುಷ್ಟಾಸುರಮರ್ಧಿನಿ ಸುರವರ ಪರಿಪಾಲಿನಿ||
ಶಿಷ್ಟಾ ಜಿಷ್ಟಾರ್ತದೆ ದಿವ್ಯ ರತ್ನ ಭೂಷಣಿ|
ಅಷ್ಟಾಂಗದಿ ವಂದಿಸುವೆ ಹರಿಕೇಶ ಪುರವಾಸಿನಿ||
-----------------------------------------------

Devi shri mahaalakshmi deena pAle rakshisenna

bhAva bhaktiyinda ninna bhajanegaiva bhAgyavittu

aShTAdasha nija bhuje amita dayA shAlini
duShTAsura mardhini suravara paripAlini
shiShTA jiShTArtade divya ratna bhushaNi
ashTAngadi vandisuvE harikEshapura vAsini


1.Audio Link by M.S.Sheela (song1)

2.Audio Link by Prashanth, Shankar(does not work)

Neene Parama Paavani / ನೀನೇ ಪರಮ ಪಾವನಿ

July 10, 2010


taaLa: Adi
Composer: Mahapatidasaನೀನೆ ಪರಮ ಪಾವನಿ ನಿರಂಜನಿ||

ಆದಿ ನಾರಾಯಣಿ ಸಾಧು ಜನ ವಂದಿನಿ
ಸದಾನಂದ ರೂಪಿಣಿ ಸದ್ಗತಿ ಸುಖ ದಾಯಿನಿ||

ಲಕ್ಷುಮಿ ರೂಪಿಣಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಣಿ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಾತ್ಮಿಣಿ ಅಕ್ಷಯ ಪದ ದಾಯಿನಿ ||

ಅನಾಥ ರಕ್ಷಿಣಿ ದೀನೋದ್ಧಾರಿಣಿ
ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣಿ ಮುನಿಜನ ಭೂಷಣಿ||

ದಾರಿದ್ರ ಭಂಜನಿ ದುರಿತ ವಿಧ್ವಂಸಿನಿ
ಪರಮ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸುರ ಮುನಿ ರಂಜನಿ||

ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ರೂಪಿಣಿ
ಮಹಿಪತಿ ಕುಲ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಪರಮ ಪಾವನಿ||

================================

nIne parama pAvani niranjani||

Adi narAyaNi sAdhu jana vandini
sadAnanda roopiNi sadgati sukha dAyini||

lakShmi roopiNi sAkShAtkAriNi
rakSha rakSAtmini akshaya pada daayini||

anAtha rakShiNi deenOddhAriNi
anantAnanta guNi munijana bhooShaNi||

dAridra bhanjani durita vidhvamsini
parama sanjeevini sura muni ranjani||

svAmi shri guruviNi brahmAnanda roopiNi
mahipati kula svAmini parama pAvani||


1.Audio link by M. Balamurali Krishna, Premalatha Diwakar(song5)

2.Audio link by Unnikrishnan (song7)

3.Audio Link by M.S.Sheela(song10)

Sharanu Benakane Kanaka Roopane / ಶರಣು ಬೆನಕನೆ

July 2, 2010


ರಚನೆ :ಪುರಂದರ ದಾಸ

ಶರಣು ಬೆನಕನೆ ಕನಕರೂಪನೆ ಕಾಮಿನಿ ಸಂಗದೂರನೇ
ಶರಣು ಸಾಂಬನ ಪ್ರೀತಿ ಪುತ್ರನೆ ಶರಣು ಜನರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೆ

ಏಕದಂತನೆ ಲೋಕಖ್ಯಾತನೆ ಏಕವಾಕ್ಯ ಪ್ರವೀಣನೇ
ಏಕವಿಂಶತಿ ಪತ್ರಪೂಜಿತನೇಕ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ [1]

ಲಂಬಕರ್ಣನೆ ನಾಸಿಕಾಧರನೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯಯುತ ಗುಣಸಾರನೇ
ಕಂಬುಕಂಧರ ಇಂದುಮೌಳಿಜ ಚಂದನಚರ್ಚಿತಾಂಗನೇ [2]

ಚತುರ್ಬಾಹು ಚರಣ ತೊಡಲನೆ ಚತುರ ಆಯುಧ ಧಾರನೇ
ಮತಿಯವಂತನೆ ಮಲಿನ ಜಲಿತನೆ ಅತಿಯ ಮಧುರಾಹಾರನೇ [3]

ವಕ್ರತುಂಡನೆ ಮಹಾಕಾಯನೆ ಅರ್ಕಕೋಟಿ ಪ್ರದೀಪನೇ
ಚಕ್ರಧರ ಹರಬ್ರಹ್ಮಪೂಜಿತ ರಕ್ತ ವಸ್ತ್ರಾಧಾರನೇ [4]

ಮೂಷಿಕಾಸನ ಶೇಷಭೂಷಣ ಅಶೇಷ ವಿಘ್ನವಿನಾಯಕ
ದಾಸ ಪುರಂದರವಿಟ್ಠಲೇಶನ ಈಶಗುಣಗಳ ಪೊಗಳುವೆ [5]


1.Audio Link by Parameshwara hegde (song 6)

2.Audio Link by Vidya bhushana (song 18)

3.Audio Link by M.S.Sheela(song 1)

4. Audio by a group of singers

Kande Kande Swamiya Bedikonde /ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ

June 25, 2010ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ ||
ಕಂಡೆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ಕಾರಣಾತ್ಮಕ ಸಾರ್ವಭೌಮನ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳೀವ ದೇವನ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ಮೆರೆವನ ||

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವೆನಿಪ ಕಿರೀಟವನು ಮಸ್ತಕದಿ ಕಂಡೆನು
ನೋಟಕಾಶ್ಚರ್ಯವಾದ ನಗೆಮುಖನೊಸಲಿನಲಿ ತಿರುಮಣಿಯ ಕಂಡೆನು
ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚತುರ ಹಸ್ತದಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಬ್ಜ ಕಂಡೆನು
ಬೂಟಕದ ಮಾತಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ಭೂರಿದೈವರ ಗಂಡನಂಘ್ರಿಯ||

ತಪ್ಪುಕಾಣಿಕೆ ಕಪ್ಪವನು ಸಮಸ್ತದ್ವೀಪಗಳಿಂದಲಿ ತರಿಸುವ
ಉಪ್ಪು ಓಗರಗಳನೆ ಮಾರಿಸಿ ಉಚಿತದಿಂದಲಿ ಹಣವ ಗಳಿಸುವ
ಇಪ್ಪತ್ತು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸೇರು ತೀರ್ಥ ಒಪ್ಪದಲಿ ಕ್ರಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸುವ
ಸರ್ಪಶಯನ ಸಾರ್ವಭೌಮನ ಅಪ್ಪ ವೆಂಕಟರಮಣನಂಘ್ರಿಯ ||

ಉರದಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಳ ಕಂಡೆನು ಉನ್ನತದ ಕೌಸ್ತುಭವ ಕಂಡೆನು
ಗರುಡ ಕಿನ್ನರನಾರದಾದಿ ಗಂಧರ್ವರ ಎಡಬಲದಲಿ ಕಂಡೆನು
ತರತರದಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರಗಳ ಕರೆದು ಕೊಡುವುದ ನಿರತ ಕಂಡೆನು
ಶರಧಿಶಯನನ ಶೇಷಗಿರಿಯ ವರದ ಪುರಂದರವಿಠಲನಂಘ್ರಿಯ ||


1. Audio Link by Balamurali Krishna (song 5)

2.Audio Link by Vidya Bhushanaಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ:

ನೊಸಲು - ಹಣೆ,ನೆತ್ತಿ,ತಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ,
ಬೂಟ - ಮೋಸ, ಕಪಟ
ಅಂಘ್ರಿ - ಹೆಜ್ಜೆ, ಪಾದ,ಕಾಲು
ಭೂರಿ - ಹೆಚ್ಚು, ಅಧಿಕ,ಚಿನ್ನ, ಹೊನ್ನು,ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ವಿಶಾಲವಾದ
ಕ್ರಯ - ಬೆಲೆ, ಕಿಮ್ಮತ್ತು
ಓಗರ - ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಅನ್ನ
ತರ - ಸಾಲು,ಕ್ರಮ,ಯೋಗ್ಯವಾದುದು

Nee Mayeyolago / ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ

June 17, 2010


ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೊ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೊ
ನೀ ದೇಹದೊಳಗೊ ನಿನ್ನೊಳು ದೇಹವೊ||

ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ ಆಲಯವು ಬಯಲೊಳಗೊ
ಬಯಲು ಆಲಯವೆರಡು ನಯನದೊಳಗೊ
ನಯನ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗೊ ಬುದ್ಧಿ ನಯನದೊಳಗೊ
ನಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ || 1 ||

ಸವಿಯು ಸಕ್ಕರೆಯೊಳಗೊ ಸಕ್ಕರೆಯು ಸವಿಯೊಳಗೊ
ಸವಿಯು ಸಕ್ಕರೆಗಳೆರಡು ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೊ
ಜಿಹ್ವೆ ಮನಸಿನೊಳಗೊ ಮನಸು ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೊ
ಜಿಹ್ವೆ ಮನಸುಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ || 2 ||

ಕುಸುಮದೊಳು ಗಂಧವೊ ಗಂಧದೊಳು ಕುಸುಮವೊ
ಕುಸುಮ ಗಂಧಗಳೆರಡು ಆಘ್ರಾಣದೊಳಗೊ
ಅಸಮಭವ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವರಾಯ
ಉಸುರಲೆನ್ನಳವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ || 3 ||
-----------------------------------------------------------


nee maayeyoLago, ninnoLu maayeyo
nee dEhadhoLago, ninnoLu dEhavo ||

bayalu aalayadoLago, aalayavu bayaloLago
bayalu aalayaveraDu nayanadoLago
nayana buddhiyoLago, buddhi nayanadoLago
nayana buddhigaLeraDu ninnoLago hariye||1||

saviyu sakkareyoLago, sakkareyu saviyoLago
saviyu sakkareyaraDu jihveyoLago
jihve manasinoLago, manasu jihveyoLago
jihve manasugaLeraDu ninnoLago hariye||2||

kusumadoLu gandhavo, gandhadoLu kusumavo
kusuma gandhagaLeraDu aaghraaNadoLago
asamabhava kaagineleyaadi kEshavarAya
usuralennaLavalla ella ninnoLago hariye||3||

1. Audio Link by Bellur Sisters (song 33)

2. Audio Link by Vidya Bhushana (song 8)

Elu Narayanane / ಏಳು ನಾರಾಯಣನೇ

June 11, 2010raaga: bowLi
taaLa: khanDa caapu
Composer: Kanaka Daasa
Language: KannaDa


ಏಳು ನಾರಾಯಣ ಏಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ
ಏಳು ಶ್ರೀಗಿರಿ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ
ಏಳಯ್ಯ ಬೆಳಗಾಯಿತು ||ಪಲ್ಲವಿ||

ಕಾಸಿದ್ದ ಹಾಲನ್ನು ಕಾವಡಿಯೊಳು ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟು
ಲೇಸಾಗಿ ಕಡೆದು ಹೊಸಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡುವೆ
ಶೇಷಶಯನನೆ ಏಳು ಸಮುದ್ರ ಮಥನವ ಮಾಡು
ದೇಶ ಕೆಂಪಾಯಿತು ಏಳಯ್ಯ ಹರಿಯೇ ||1||

ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಪರಿಮಳದ ಪುಷ್ಪಗಳ
ಸುರರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಲು ಭಕುತಿಯಿಂದ
ಅರವಿಂದನಾಭ ಸಿರಿ ವಿಧಿಭವಾದಿಗಳೊಡೆಯ
ಹಿರಿದಾಗಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೇಳಯ್ಯ ಹರಿಯೇ ||2||

ದಾಸರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಧೂಳಿ ದರ್ಶನ ಗೊಂಡು
ಲೇಸಾಗಿ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆಯ ಪಿಡಿದು
ಶ್ರೀಶನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನು
ಲೇಸಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪೊಗಳುವರು ಹರಿಯೇ ||3||

-------------------------------------------------


pallavi
YeLu narayanane, elu lakshmimi ramana,
elu shri giriyoDeya, venkatesha,

Elayya belagayitu.

kaasidda haalannu kaavaDiyoLu heppiTTu
lesaagi kaDedu hosabeNNe koDuve
shesha shayanane ELu samudra mathanava maaDu
desha kempaayitu ELayya hariye (1)

araLu mallige jaaji, parimaLada pushpagaLa
suraru tandiddaare, balu bhakutiyinda
Aravindanaabha siri vidhi bhavaadigaLoDeya
lochana madhanagoplalakrishna
hiridaagi koLi koogitu, elayya hariye (2)

dasarellaru bandu, dhooLi darshana gonDu
lesaagi taaLa danDigeyanu piDidu
shreesha neleyaadi keshava nimma paadavanu
lesaagi smarisi pogaLuvaru hariye (3)1. Audio Link by Vidya Bhushana (song 1)

2.Audio Link by Vidya Bhushana

Jaya Jaya he Bhagavati / ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ

June 4, 2010


Composer : Hariram acharya

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ ಸುರ ಭಾರತಿ, ತವ ಚರಣೌ ಪ್ರಣಮಾಮಹ
ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ಜಯ ವಾಗೀಶ್ವರಿ, ಶರಣಂ ತೇ ಗಚ್ಚಾಮಹ

ತ್ವಮಸಿ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಿಭುವನ ಧನ್ಯಾ, ಸುರ ಮುನಿ ವಂಧಿತ ಚರಣ
ನವ ರಸ ಮಧುರ ಕವಿತಾ ಮುಖರ, ಸ್ಮಿತ ರುಚಿ ರುಚಿರಾ ಭರಣ

ಆಸಿನಾ ಭವ ಮಾನಸ ಹಂಸೆ, ಕುಂದ ತುಹಿನ ಶಶಿ ಧವಳೇ
ಹರ ಜಗತ್ ಗುರು ಬೋಧಿ ವಿಕಾಸಂ, ಸ್ತಿತ ಪಂಕಜ ತನು ವಿಮಲೆ

ಲಲಿತ ಕಲಾಮಯಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಮಯಿ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ಧಾರಿಣಿ
ಮಥಿರ ಸ್ತಾಮ್ನೋ ತವ ಪದ ಕಮಲ, ಅಯಿ ಕುಂಟ ವಿಷ ಹಾರಿಣಿ

---------------------------------------------------------------

Jaya jaya hein bhagawati sura bharati,

tav charaNau praNamamaha
Naada brahmamayi jaya vageeshwari,

sharaNam te gacchaamaha

Twamasi sharaNya tribhuvana dhanya,

sura muni vandhita charaNa
Nav rasa madhura kavita mukhara,

smitha ruchi ruchira bharaNa

Aasinaa bhava maanasa hamse,

kunda tuhina shashi dhavale
Hara jagatguru bodhi vikaasam,

stita pankaja tanu vimale

Lalita kalaamayi gyana vibhaamayi

veena pustaka dhariNi
Mathira staamno tava pada kamala,

ayi kunta visha haariNi

1. Audio Link

2. Audio Link

3.Audio Link


4. Audio Link by Swagatalaxmi Dasgupta

Indu Enage Govinda Ninna / ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ

May 29, 2010
Composer: Sri Raghavendra Swamy

ಪಲ್ಲವಿ
ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ
ಪಾದಾರವಿಂದವ ತೋರೋ ಮುಕುಂದನೆ ||

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಸುಂದರ ವದನನೆ ನಂದಗೋಪನ ಕಂದ
ಮಂದರೋದ್ಧಾರ ಆನಂದ ಇಂದಿರಾ ರಮಣ ||

ಚರಣ
ನೊಂದೆನಯ್ಯ ಭವಬಂಧನದೊಳು ಸಿಲುಕಿ
ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಕುಂದಿದೆ ಜಗದೊಳು
ಕಂದನಂತೆ ಎಂದೆನ್ನ ಕು೦ದುಗಳೆಣಿಸದೆ
ತಂದೆ ಕಾಯೊ ಕೃಷ್ಣ ಕಂದರ್ಪಜನಕನೆ ||೧||

ಮೂಢತನದಿ ಬಹು ಹೇಡಿ ಜೀವ ನಾನಾಗಿ
ದೃಢಭಕುತಿಯನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೊ ಹರಿಯೆ
ನೋಡಲಿಲ್ಲವೊ ನಿನ್ನ ಪಾಡಲಿಲ್ಲವೊ ಮಹಿಮೆ
ಗಾಡಿಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೊ ನಿನ್ನ ||೨||

ಧಾರುಣಿಯೊಳು ಭೂಭಾರಜೀವ ನಾನಾಗಿ
ದಾರಿತಪ್ಪಿ ನಡೆದೆ ಸೇರಿದೆ ಕುಜನರ
ಆರೂ ಕಾಯುವರಿಲ್ಲ ಸೇರಿದೆ ನಿನಗಯ್ಯ
ಧೀರವೇಣುಗೋಪಾಲ ಪಾರುಗಾಣಿಸೊ ಹರಿಯೆ ||೩||

-------------------------------------------------------------
Indu Enage Govinda ninnaya
padaaravindava toro mukundane||

Sundara vadanane nandagopana kanda
mandarOddhara aananda indira ramaNa||

nondenayya bhavabandhanadoLu siluki
munde daari kaaNade kundide jagadoLu
kandanante endenna kundugaLeNisade
tande kayo Krishna kandarpa janakane||1||

mooDatanadi balu hEDijeeva naanaagi
dRuDhabhakutiyanu maadalillavo hariye
noDalillavo ninna paaDalillavo mahime
gaaDikaara Krishna bEDikombeno ninna||2||

dhaaruNiyoLu bhubhaara jeeva naanaagi
daari tappi naDede seride kujanara
aaru kaayuvarilla sEride ninagayya
dheera veNugopala paarugaaNiso hariye||3||


1. Audio Link by M.S.Sheela (song 8)

2.Audio Link by Bhimsen Joshi (song4)

3.Audio Link by P.B.Sreenivas

4.Audio Link by S.Janaki

Narasimhana Paada Bhajaneya Maado / ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೊ

May 21, 2010ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಭಜನೆಯ ಮಾಡೋ ||ಪ ||
ದುರಿತ ಪರ್ವತವ ಖಂಡಿಸುವ ಕುಲಿಶದಂತೆ ||ಅ||

ಸುರರೆಲ್ಲ ನಡುಗಲು ಸಿರಿದೇವಿ ಮೊರೆಯಿಡೆ
ವರ ಕಂಭದಿಂ ಬಂದ ಸಿರಿ ನರಹರಿ ನಮ್ಮ ||

ತರಳನ ಮೊರೆ ಕೇಳಿ ತ್ವರಿತದಲಿ ಬಂದು
ದುರುಳನ ಕರುಳ ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ||

ಹರಿ ವಿರಿಂಚಾರಾದ್ಯರು ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿಯಲು
ಪರಮ ಶಾಂತನಾದ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||


Audio Link by Vidya Bhushana

Samanyavalla Sri Hariya Seve /ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ

May 5, 2010Composer :Purandara Daasa
Raaga:Charukeshi

ಪಲ್ಲವಿ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಸೇವೆ
ಪಾಮರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ:
ಸಾಮಜ ವರದನ ಪ್ರೇಮದಿ ನೆನೆವುದು
ತಾಮಸ ಬುದ್ಧಿಯ ತಾ ತಗ್ಗಿಸದೆ

ಚರಣ:
ಅಂತರ ಮಲಿನವು ಅಳಿಯಬೇಕು
ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಚರಿತ ಕೇಳಲು ಬೇಕು
ಸಂತತವಿರಬೇಕು ಸಂತ ಜನರ ಗುಣ
ನಿರಂತರದಲಿ ತಾ ಚಿಂತಿಸ ಬೇಕು (1)

ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆಂದು
ಸರ್ವೇಶ್ವರನೆಂದು ಸ್ವರಮಣನೆಂದು
ಸರ್ವಾನುಗ್ರಹನೆಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ಸರ್ವದಾ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಗರ್ವವಳಿಯಬೇಕು (2)

1.Audio Link by M.S.Sheela

2.Audio Link by Maharajapuram Santhanam

3.Audio Link by Nithyashree Mahadevan

Hari Kunida Namma / ಹರಿ ಕುಣಿದ ನಮ್ಮ

April 27, 2010


ಹರಿ ಕುಣಿದಾ ನಮ್ಮ ಹರಿ ಕುಣಿದ ||||

ಅರಳೆಲೆಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನ ಸರ
ತರಳೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಹರಿ ಕುಣಿದ ||


ಅಂದುಗೆ ಅರಳೆಲೆ ಬಿಂದುಲ್ಲಿ ಬಾಪುರಿ
ಚೆಂದದಿ ನಲಿಯುತ ಹರಿ ಕುಣಿದ ||


ಅಕಳಂಕಚರಿತ ಮಕರಕುಂಡಲಧರ
ಸಕಲರ ಪಾಲಿಪ ಹರಿ ಕುಣಿದ ||


ಉಟ್ಟ ಪಟ್ಟೆಯ ದಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟ ಕಾಂಚಿಯ ಧಾಮ
ದಿಟ್ಟ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಹರಿ ಕುಣಿದ ||


ಪರಮಭಾಗವತರ ಕೇರಿಯೊಳಾಡುವ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಹರಿ ಕುಣಿದ ||1.Audio Link by Venkatesh Kumar (song 8)

2.Audio Link by Ranjani Nagaraj below

Toogire Rangana / ತೂಗಿರೆ ರಂಗನ ತೂಗಿರೆ ಕೃಷ್ಣನ

April 20, 2010


Composer: Purandara Dasa
Language: Kannada

ಪಲ್ಲವಿ
ತೂಗಿರೆ ರಂಗನ ತೂಗಿರೆ ಕೃಷ್ಣನ
ತೂಗಿರೆ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತನ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ತೂಗಿರೆ ವರಗಿರಿಯಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ
ತೂಗಿರೆ ಕಾವೇರಿ ರಂಗಯ್ಯನ

ಚರಣ

ನಾಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮಲಗ್ಯಾನೆ
ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರು ತೂಗಿರೇ
ನಾಗವೇಣಿಯರು ನೇಣು ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಬೇಗನೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೆ (೧)

ಇಂದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲುಪೇಂದ್ರ ಮಲಗ್ಯಾನೆ
ಇಂದು ಮುಖಿಯರೆಲ್ಲ ತೂಗಿರೆ
ಇಂದ್ರ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಬಂದು
ಮು
ಕುಂದನ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೆ (೨)

ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲೋಲ ಮಲಗ್ಯಾನೆ
ನೀಲ ಕುಂತಳೆಯರು ತೂಗಿರೆ
ವ್ಯಾಳ ಶಯನ ಹರಿ ಮಲಗು ಮಲಗು ಎಂದು
ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ತೂಗಿರೆ (೩)

ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು
ಸೂಸುತ್ತ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೆ
ಲೇಸಾಗಿ ಮಡುವಿನೊಳು ಶೇಷನ ತುಳಿದಿಟ್ಟ
ದೋಷ ವಿದೂರನ ತೂಗಿರೆ (೪)

ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನಹಾರ
ತರಳನ
ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೇ
ಸಿರಿದೇವಿ ರಮಣನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ

ಕರುಣದಿ ಮಲಗೆಂದು ತೂಗಿರೆ (೫)
----------------------------------------------------------------------------
toogire rangana toogire krishnana
toogire achuta anantana

toogire varagiriyappa timmappana
toogire kaveri rangayyanaa

nagalokadalli narayana malagyane
nagakannikeyaru thoogire
nagaveniyaru neNu piDidukonDu
begane tottila tugire [1]

indra lokadalli upendra malagyane
indu mukhiyarella toogire
indra kannikeyaru bandu
mukundana tottila thugire [2]

aaladeleya mele shreelola malagyane
neela kuntaLeyaru toogire
vyalshayana hari malagu malagu endu
bala krishnnayyana toogire [3]

sasira namada sarvottamanendu
soosutta tottila toogire
lesaagi maDuvinoLu sheshana tuLiditta
dosha vidoorana toogire [4]

araLele magayi koraLa muttinahaara
taraLana tottila toogire
siridevi ramaNana purandara viThalane
karuNadi malagendu toogire [5]

1. Audio Link by Vidya Bhushana (song 24)

2.Audio Link by Pallavi Arun

3.Audio Link by Pushpa Jagadeesh

4.Audio Link by Kavitha Subramaniam

Jo Jo Rama / ಜೋ ಜೋ ರಾಮ

April 16, 2010

Raaga: reeti gowLa
taaLa: aadi
Composer: Tyagaraja
Language: Sanskrit

--------------------
ಪಲ್ಲವಿ
ಜೋ ಜೋ ರಾಮ ಆನಂದ ಘನ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಜೋ ಜೋ ದಶರಥ ಬಲ ರಾಮ ಜೋ ಜೋ ಭೂಜ ಲೋಲ ರಾಮ

ಚರಣ
ಜೋ ಜೋ ರಘುಕುಲ ತಿಲಕ ರಾಮ ಜೋ ಜೋ ಕುಟಿಲ ತರಲಕ ರಾಮ
(1)

ಜೋ ಜೋ ನಿರ್ಗುಣ ರೂಪ ರಾಮ ಜೋ ಜೋ ಸುಗುಣ ಕಲ್ಪ ರಾಮ
(2)

ಜೋ ಜೋ ರವಿ ಶಶಿ ನಯನ ರಾಮ ಜೋ ಜೋ ಫಣಿವರ ಶಯನ ರಾಮ
(3)

ಜೋ ಜೋ ಮೃದುತರ ಭಾಷ ರಾಮ ಜೋ ಜೋ ಮಂಜುಳಾ ವೇಷ ರಾಮ
(4)

ಜೋ ಜೋ ತ್ಯಾಗರಾಜಾರ್ಚಿತ ರಾಮ ಜೋ ಜೋ ಭಕ್ತ ಸಮಾಜ ರಾಮ
(5)
-------------------------------------------------------------------------------------

pallavi
jo jo rAma Ananda ghana

anupallavi
jo jo dasharatha bAla rAma jo jo bhuja lola rAma

charaNa
jo jo raghukula tilaka rAma jo jo kuTila taralaka rAma(1)

jo jo nirguNa roopa rAma jo jo suguNa kalpa rAma(2)

jo jo ravi shashi nayana rAma jo jo phaNivara shayana rAma(3)

jo jo mruduthara bhASha rAma jo jo manjuLa vEsha rAma(4)

jo jo tyAgarAjArchita rAma jo jo bhakta samAja rAma(5)1.Audio Link by Sowmya


2. Audio link by Bombay Sisters

Innu daya baarade / ಇನ್ನು ದಯ ಬಾರದೆ

April 9, 2010

Composer: Purandara Daasa
Raaga: Hamsanaada

ಇನ್ನೂ ದಯ ಬಾರದೇ ದಾಸನ ಮೇಲೆ
ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪುರುಷ


ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಕಲಗಳಲ್ಲಿ

ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಿದು ಹುಟ್ಟಿ

ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು

ನೀನೆ ಗತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ

ಮನೋವ ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ
ದಾನವಾಂತಕ ನಿನಗೆ ದಾನವಿತ್ತೆ
ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ

ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ---------------------------------------------------------
innu daya bArade dAsana mele
pannaga shayana Sri parama purusha


nAna deshagaLalli nAna kAlagaLalli

nAna yOnigaLalli nalidu hutti

nAnu nannadu emba narakadoLage biddu

neene gathi endu nambida dAsana mEle


manova kAyadinda mAdida karmagaLella

dAnavantaka ninage dAna vitte

yEnu mAdidarenu prAna ninnadu swami

SrinAtha Puranadara Vittala na dAsa na mEle1.Audio link by Bombay Jayashree


2. Audio by Sudha Raghunathan below

Venkatesha Bedikombe / ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ

March 25, 2010


ಪಲ್ಲವಿ
ವೆಂಕಟೇಶ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಕೃಪೆಯ ಪಾಲಿಸೋ
ಬ್ರಹ್ಮಶಂಕರಾದಿ ವಂದ್ಯ ಎನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತೋರಿಸೊ

ಚರಣ
ನಷ್ಟ ಮೊದಲಾದಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಿಡಿಸೊ
ನಿನ್ನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪದವಿ ಕೊಡಿಸೊ
ಇಷ್ಟ ಭಕ್ತಜನರೊಳು ಎನ್ನ ಸೇರಿಸೊ
ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ನಿನ್ನ ದಾಸಾನು ದಾಸನೆನಿಸೊ [೧]

ಉಟ್ಟು ಉಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎನಗೆ ಹಾಕಿಸೊ
ಪೊಂಬಟ್ಟಲೊಳಗಿನ ಹಾಲು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಹಾಕಿಸೊ
ಗಟ್ಯಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಉಣ್ಣಿಸೊ
ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟಿ ಇಹ ಜನ್ಮಂಗಳ ಎನಗೆ ಬಿಡಿಸೊ [೨]

ಕಿಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಪುಟವ ಹಾಕಿಸೊ
ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಬಂಗಾರದೊಳು ಎನ್ನ ಸೇರಿಸೊ
ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಗುರ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಧರಿಸೊ ಸ್ವಾಮಿ
ದಿಟ್ಟ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ದಯದಿ ಪಾಲಿಸೊ [೩]


Audio Link by Balamurali Krishna

Ramam Bhaje/ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಂ ಮನಸಾ

March 19, 2010Composer: Dayananda Saraswati
raaga: Durga
taaLa: aadi
Language: Sanskrit

ಪಲ್ಲವಿ
ರಾಮಂ ಭಜೆ ಶ್ಯಾಮಂ ಮನಸಾ ರಾಮಂ ಭಜೆ ಶ್ಯಾಮಂ ವಚಸ
ಸರ್ವ ವೇದ ಸಾರ ಭೂತಂ ಸರ್ವ ಭೂತ ಹೇತು ನಾತಂ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ವಿಭೀಷಣ ಅಂಜನೇಯ ಪೂಜಿತ ಚರಣಂ ವಸಿಷ್ಟಾದಿ ಮುನಿಗಣ ವೇದಿತ ಹೃದಯಂ
ವಶೀಕೃತ ಮಾಯಾಕಾರಿತ ವೇಷಂ ಈಶಂ ಪುರೇಶಂ ಸರ್ವೇಶಂ

ಚರಣ
ನೀಲ ಮೇಘ ಶ್ಯಾಮಲಂ ನಿತ್ಯ ಧರ್ಮಚಾರಿಣಂ
ದಂಡಿನಂ ಕೋದಂಡಿನಂ ದುರಾಚಾರ ಖಂಡನಮ್
ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರವ್ಯಾಧಿ ದುಖ ದೋಷ ಭವಹರಂ
=======================================

pallavi
rAmam bhajE shyAmama manasA
rAmam bhajE shyAmam bhajE vachasA
sarva veda saara bhootam sarva bhoota hetu naatam

anupallavi
vibhIShaNa AnjanEya pUjita charaNam
vasiShTAdi munigaNa vEdita hrudayam
vashIkrita mayAkaarita vESham Esham purEsham sarvEsham

charaNa
nIla mEgha shyAmalam nitya dharmachAriNam
daNDinam kOdaNDinam durAchAra khaNDanam
janma mrutyu jarAvyAdhi dukha dOSha bhavaharam

1. Audio Link by Maharajapuram Santhanam (Raaga)

2. Audio Link by Maharajapuram Santhanam (esnips)

Sada Enna Hrudayadalli / ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ

March 11, 2010

ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀ ಹರೀ
ನಾದ ಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ, ಮೋದದಿಂದ ಭಜಿಸುವೆನೋ

ಙ್ಞಾನವೆಂಬೋ ನವರತ್ನದ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ವೇಣುಗಾನ ಲೋಲನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಭಜಿಸುವೇನೋ

ಭಕ್ತಿರಸವೆಂಬೋ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯದಾ ಹರಿವಾಣದೀ
ಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಎಂದುಮುತ್ತಿನ ಆರತಿ ಎತ್ತುವೇನೋ

ನಿನ್ನ ನಾನು ಬಿಡುವನಲ್ಲ ಎನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಲು ಸಲ್ಲ
ಘನ ಮಹಿಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ಭಕುತರ ಕೇಳೋ ಸೊಲ್ಲ

-------------------------------------------------------------------
pallavi
sadaa enna hrdayadalli vAsamADO shri hari

anupallavi
nAda murti ninna pAda mOdadinda bhajisuveno

jnAnavembo navaratna maNTapada madhyadali
vENugAna lOlana kuLLirisi dhYanadinda bhajisuveno

bhakti rasavembO mttuu mANikyada harivANAdi
muktanAga bEku endu muttinArati ettuveno

ninna nAnu biDuvanalla enna neenu bidalu salla
ghana mahima vijayavithala ninna bhakutara kELO solla


1.Audio Link by Bombay Sisters

2. Audio link by Bhimsen Joshi below

Pavamana Pavamana / ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ

February 22, 2010


Composer : Vijaya Daasa

ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಜಗದಾ ಪ್ರಾಣಾ
ಸಂಕರುಷಣ ಭವಭಯಾರಣ್ಯ ದಹನ |ಪ|

ಶ್ರವಣವೆ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ
ತವಕದಿಂದಲಿ ಕೊಡು ಕವಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ||

ಹೇಮ ಕಚ್ಚುಟ ಉಪವೀತ ಧರಿಪ ಮಾರುತ ಕಾಮಾದಿ ವರ್ಗ ರಹಿತ
ವ್ಯೋಮಾದಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪುತ ಸತತ ನಿರ್ಭೀತ ರಾಮಚಂದ್ರನ ನಿಜದೂತ
ಯಾಮ ಯಾಮಕೆ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಪುದಕೆ
ಕಾಮಿಪೆ ಎನಗಿದು ನೇಮಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ
ಈ ಮನಸಿಗೆ ಸುಖಸ್ತೋಮವ ತೋರುತ
ಪಾಮರ ಮತಿಯನು ನೀ ಮಾಣಿಪುದು
|1|

ವಜ್ರ ಶರೀರ ಗಂಭೀರ ಮುಕುಟಧರ ದುರ್ಜನವನ ಕುಠಾರ
ನಿರ್ಜರ ಮಣಿದಯಾ ಪಾರ ವಾರ ಉದಾರ ಸಜ್ಜನರಘವ ಪರಿಹಾರ
ಅರ್ಜುನಗೊಲಿದಂದು ಧ್ವಜವಾನಿಸಿ ನಿಂದು
ಮೂರ್ಜಗವರಿವಂತೆ ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಿ
ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಿನ್ನ ಅಬ್ಜ ಪಾದದ ಧೂಳಿ
ಮಾರ್ಜನದಲಿ ಭವ ವರ್ಜಿತನೆನಿಸೊ
|2|

ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನ ಆನಂದ ಭಾರತಿ ರಮಣ
ನೀನೆ ಶರ್ವಾದಿ ಗೀರ್ವಾಣಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಧನ ಪಾಲಿಪ ವರೇಣ್ಯ
ನಾನು ನಿರುತದಲಿ ಏನೇನೆಸಗಿದೆ
ಮಾನಸಾದಿ ಕರ್ಮ ನಿನಗೊಪ್ಪಿಸಿದೆನೊ
ಪ್ರಾಣನಾಥ ಸಿರಿವಿಜಯವಿಠಲನ
ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡುವದು ಭಾನು ಪ್ರಕಾಶ
|3|
------------------------------------------------------------------------------------
pavamAna pavamAna jagadaa prANA sankaruShaNa
bhavabhayAraNya dahana ||

shravaNave modalAda navavidha bhakutiya
tavakadindali koDu kavigaLa priya ||

hEma kachchuTa upavIta dharipa mAruta
kAmAdi varga rahita
vyOmAdi sarvavyAputa satata nirbhIta
rAmachaMdrana nijadUta
yAma yAmake ninnArAdhipudake
kAmipe enagidu nEmisi pratidina
ee manasige suKastOmava tOruta
pAmara matiyanu nI mANipudu

vajra sharIra gaMbhIra mukuTadhara durjanavana kuThAra
nirjara maNidayA pAra vAra udAra sajjanaraghava parihAra
arjunagolidandu dhvajavAnisi nindu
mUrjagavarivante garjane mADidi
hejje hejjege ninna abja pAdada dhULi
mArjanadali bhava varjitaneniso

prANa apAna vyAnOdAna samAna Ananda bhArati ramaNa
neene sharvAdi gIrvANAdyamararige gnAnadhana pAlipa vareNya
nAnu nirutadali yenenesagide
mAnasAdi karma ninagoppisideno
prANanAtha sirivijayaviThalana
kANisi koDuvadu bhAnu prakAsha

1.Audio Link by RajKumar Bharati

2.Audio Link by Anantha Kulkarni

stat

Counter

Blog Widget by LinkWithin
 
Bhakthi Geetha / ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು - by Templates blogger