Welcome to my Blog.I hope you enjoy the music.Please leave your comments and suggestions. Thankyou :)
All songs posted here have audio links!!

Biduvenenayya Hanuma / ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ

December 17, 2009


ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ ಹನುಮ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವೇನೇನಯ್ಯ||


ಬಿಡುವೆನೇನೋ ಹನುಮ ನಿನ್ನ ಆಡಿಗಳಿಗೆ ಶಿರವ ಬಾಗಿ
ಒಡೆಯನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿಯ ಕೊಡುವ ತನಕ ಸುಮ್ಮನೇ ನಿನ್ನ||

ಹಸ್ತವನ್ನು ಎತ್ತಿದರೇನು ಹಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ (ಹಾರಗಾಲ ಹಾಕಿದರೆ)ಏನು
ಭೃತ್ಯನು ನಿನ್ನವನು ನಾನು ಹಸ್ತಿವರ್ಧನ ತೋರುವ ತನಕ||

ಹಲ್ಲುಮುಡಿಯ ಕಚ್ಚಿದರೇನು ಅಂಜುವೆನೇನೋ ನಿನಗೆ ನಾನು
ಫುಲ್ಲನಾಭ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮನಸಾ ನೀ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತನಕ||

ಡೊಂಕು ಮೋರೆಯ ಬಾಲವ ತಿದ್ದಿ ಹೂಂಕರಿಸಿದರೆ ಅಂಜುವನಲ್ಲ
ಕಿಂಕರ ನಿನ್ನವನು ನಾನು ಪುರಂಧರ ವಿಠಲನ ತೋರುವ ತನಕ||

-------------------------------------------------------------------------------
biDuvenenayya hanuma, summane biDuvenenayya||

biDuvenEno hanuma ninna aDigaLige shirava bAgi
oDeyanalli jnana bhakutiya koDuva tanaka summane ninna||

hastavannu ettidarenu hAragaLannu iTTare(hAragAla hAkidare) enu
bhRutyanu ninnavanu naanu hastivardhana thoruva thanaka||

hallumuDiya kacchidarEnu anjuveneno ninage naanu
phulla nabhanalli enna manasa ni nillisuva tanaka||

Donku moreya bAlava tiddi hunkarisidare anjuvanallA
kinkara ninnavanu naanu purandara Vittalana toruva tanaka||


1.Audio Link by Vidya Bhushana

2.Audio link by Narasimha Nayak

Sharanembe Vani / ಶರಣೆಂಬೆ ವಾಣಿ

December 10, 2009Composer: Purandara Daasa
Raaga: Kalyani

ಪಲ್ಲವಿ
ಶರಣೆಂಬೆ ವಾಣಿ ಪೊರೆಯೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ


ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ವಾಗಭಿಮಾನಿ ವರ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಸುಂದರವೇಣಿ ಸುಚರಿತ್ರಾಣಿ


ಚರಣ
ಜಗದೊಳು ನಿಮ್ಮ ಪೊಗಳುವೆನಮ್ಮ

ಹರಿಯ ತೋರಿಸೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆನಮ್ಮ(1)

ಪಾಡುವೆ ಶ್ರುತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಮತಿಯ

ಪುರಂದರವಿಠಲನ ಸೋದರ ಸೊಸೆಯ(2)
------------------------------------------------------------------------

Pallavi
sharaNembe vaaNi poreye kalyANi

Anupalalvi
vAgabhimAni vara brahmANi sundara vENi sucaritrANi

Charana
jagadoLu nimma pogaLuvenamma

hariya torisendu prArthipenamma (1)

pADuve shrutiya bEDuve matiya

purandara viTTalana sodara soseya(2)


Audio Link by R.S.Ramakanth

Dashavatara Mangalam /Jaya Mangalam Nitya Shubha Mangalam / ದಶಾವತಾರ ಮಂಗಳಂ

December 3, 2009ರಚನೆ : ಪುರಂದರ ದಾಸರು
(ದಶಾವತಾರ ಆರತಿ)


ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ ||ಪ||

ಮುಕುಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮತ್ಸ್ಯವತಾರಗೆ
ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಮುದ್ದು ಕೂರ್ಮಗೆ
ಸುಕಂಠಕೆ ಮಂಗಳ ಸೂಕರ ರೂಪಗೆ
ನಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ನರಸಿಂಹಗೆ ||

ವಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ವಟು ವಾಮನಗೆ
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಪರಶುರಾಮಗೆ
ಕಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥರಾಮಗೆ
ಕುಕ್ಷಿಗೆ ಮಂಗಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗೆ ||

ಊರುಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ ಉತ್ತಮಬೌದ್ಧಗೆ
ಚರಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಚೆಲುವ ಕಲ್ಕಿಗೆ
ಪರಿಪರಿ ರೂಪಗೆ ಪರಮಾನಂದಗೆ
ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ ಜಯಮಂಗಳಂ ||Audio Link by Bombay Sisters

Anandamayage Chinmayage aarati ettire / ಆನಂದಮಯಗೆ ಚಿನ್ಮಯಗೆ

November 29, 2009


ರಚನೆ : ವಾದಿರಾಜರು

ಆನಂದಮಯಗೆ ಚಿನ್ಮಯಗೆ
ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ

ವೇದವ ತಂದು ಬೆಟ್ಟವ ಪೊತ್ತು ಧರಣೀಯ
ಸಾಧಿಸಿ ಕಂಭದಿ ಬಂದವಗೆ
ಭೂದಾನವ ಬೇಡಿ ನೃಪರ ಸಂಹರಿಸಿದ
ಆದಿ ಮೂರುತಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ

ಇಂದುವದನೆ ಸೀತೆ ಸಹಿತಲರಣ್ಯದಿ
ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ನಲಿದವಗೆ
ಮಂದಗಮನೆಯರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಾಣದಿ
ನಿಂದ ಮೂರುತಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ

ತುರಗವನೇರಿ ದೈತ್ಯರ ಸೀಳಿ ಸುಜನರ
ಪೊರೆವ ಮಂಗಳ ಹಯವದನನಿಗೆ
ವರದ ಯಾದವಗಿರಿ ಆದಿ ನಾರಾಯಣ
ಚರಣ ಕಮಲಕೆ ಆರತಿ ಎತ್ತಿರೆ


1.Audio Link by Vidya Bhushana

2.Audio Link by Narasimha Nayak (song 4)

Pankaja Mukhiyarellaru bandu / ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ ಆರತಿ

November 20, 2009


ರಚನೆ : ಪುರಂದರ ದಾಸರು
(ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ/ದಶಾವತಾರ ಆರತಿ)


ಪಲ್ಲವಿ:
ಪಂಕಜ ಮುಖಿಯರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೇಂಕಟರಮಣಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ

ಚರಣ:
ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರಗೆ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ತಂದವಗೆ
ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಭದಿಂದಲಿ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ(1)


ವಾಮನ ರೂಪಲಿ ದಾನ ಬೇಡಿದವಗೆ ಪ್ರೇಮದಿ ಕೊಡಲಿಯ ಪಿಡಿದವಗೆ

ರಾಮಚಂದ್ರನಾಗಿ ದಶ ಶಿರನನು ಕೊಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ(2)


ಬತ್ತಲೆ ನಿಂತಗೆ ಬೌದ್ಧಾವತಾರಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವನೇರಿದಗೆ
ಭಕ್ತರ ಸಲಹುವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ ಮುತ್ತೈದೆಯರಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ(3)

Lakshmi Venkataramana aarati / Dashavatara aarti

1.Audio link by Balamurali Krishna

2.Audio Link by Vidya Bhushana

Jagadoddharana adisidalu yashoda / ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳು ಯಶೋದ

November 12, 2009


Composer : Purandara Daasa
Language : Kannada
Raaga : Kaapi


1.Audio Link by M.S.Subbalakshmi
2.Audio Link by Unnikrishnan
3.Audio Link by Rajkumar Bharati


ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದಾ
ಜಗದೋದ್ಧಾರನ (ಪ)

ಜಗದೋದ್ಧಾರನ ಮಗನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ
ಸುಗುಣಾಂತ ರಂಗನ ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದೆ (ಅ ಪ)

ನಿಗಮಕೆ ಸಿಲುಕದ ಅಗಣಿತ ಮಹಿಮನ
ಮಗುಗಳ ಮಾಣಿಕ್ಯನ ಆಡಿಸಿದಳೆ
ಯಶೋದೆ (1)

ಅಣೋರಣೀಯನ ಮಹತೋ ಮಹಿಮನ
ಅಪ್ರಮೇಯನ ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದಾ (2)

ಪರಮ ಪುರುಷನ ಪರವಾಸುದೇವನ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಆಡಿಸಿದಳೆಶೋದಾ (3)

------------------------------------------------------------
Pallavi
jagadoddhArana aaDisidaLu yashode

Anupallavi
jagadodhArana maganendu tiLiyuta
suguNAnta ranganA AdisidaLe yashoda

charaNa
nigamakE silukada agaNita mahimana
magugaLa mANikyana ADisidaLu yashoda (1)

aNOraNIyana mahato mahimana
apramEyana ADisidaLeshoda (2)

parama puruShana paravAsudEvana
purandara vittalana ADisidaLu yashode (3)

Kanakadasa Jayanti / ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ

November 5, 2009

ಇಂದು ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ. ಕನಕ ದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ ವರುಷ ಬರೆದ ಬರಹ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ.

1.Kanakadasa Jayanthi

2.Songs by Kanaka Daasaru with lyrics

ಇನ್ನಷ್ಟು ಕನಕದಾಸರ ದೇವರನಾಮಗಳು :

ಮರೆಯದಿರು
ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ
ಜಪವ ಮಾಡಿದರೇನು
ಕುಲ ಕುಲ ಎನ್ನುತಿಹರು
ಮುತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಕೇರಿಗೆ
ಏಳು ನಾರಾಯಣನೇ
ಎಲ್ಲಾರು ಮಾಡುವುದು
ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲೊ ಮಾನವ
ಹೂವ ತರುವರ ಮನೆಗೆ
ಏನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲೋ
ಈಶ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಭಜನೆ

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ :)

First Anniversary of Bhakthi Geetha / ಭಕ್ತಿ ಗೀತ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಈಗ 1 ವರ್ಷ!!

November 1, 2009

ಸ್ನೇಹಿತರೇ ,

ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ.

ಭಕ್ತಿ ಗೀತ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!!!
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ , ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸಿ.
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು:)

Some numbers for you:
  • 70 songs - both lyrics and audio links
  • 15000 Hits


Thanks a lot for your support and appreciation :)

Brundavanave Mandiravaagiha / ಬೃಂದಾವನವೇ ಮಂದಿರವಾಗಿಹ

October 29, 2009

Composer : Purandara Daasa
Language : Kannada
Raaga : Hindustani Kaapi

1.Audio Link by Bellur Sisters

2.Audio Link by Bellur Sisters

3.Another audio link

(Vrundavanave mandira vaagiha indire shri thulasi / Vrundavane tulasi / ಬೃಂದಾವನವೇ ಮಂದಿರವಾಗಿಹ ಇಂದಿರೆ ಶ್ರೀ ತುಳಸೀ )

click on the image below to enlarge.


Kalyanam Tulasi Kalyanam / ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ

October 27, 2009
---------------------------------------------------------------
Composer : Purandara Daasa
Language : Kannada

click on the image below to enlarge.Kalyanam thulasi kalyanam / ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸೀ ಕಲ್ಯಾಣಂ

Nanda Tanaya Govindana Bhajipudu / ನಂದ ತನಯ ಗೋವಿಂದನ

October 24, 2009


Audio Link by Nityashree Mahadevan

-------------------------------------------------------------
Composer : Purandara Daasa
raaga: Bheempalasi
taaLa : KhanDachapu

ಪಲ್ಲವಿ
ನಂದ ತನಯ ಗೋವಿಂದನ ಭಜಿಪುದು ಆನಂದವಾದ ಮಿಠಾಯಿ


ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಬಂಧಗಳನು ಭವ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲನು ನಿಂದಿಪುದು ಈ ಮಿಠಾಯಿ

ಚರಣ
ದಧಿ ಘೃತ ಕ್ಷೀರಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹು ಅಧಿಕವಾದ ಮಿಠಾಯಿ
ಕದಳೀ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಖರ್ಜೂರ ರಸಗಳನು ಮೀರುವುದು ಈ ಮಿಠಾಯಿ ೧

ಪಂಚ ಭಕ್ಷ್ಯಂಗಳ ಷಡ್ರಸಾನ್ನಗಳ ಮಿಂಚಿದಂಥ ಮಿಠಾಯಿ
ಕಂಚೀಶನೆ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದುಸಿರುವರ ಅಂಜಿಕೆ ಬಿಡಿಪ ಮಿಠಾಯಿ ೨

ಜಪ ತಪ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಬಹು ಅಪರೂಪದ ಮಿಠಾಯಿ
ಜಿಪುಣ ಮತಿಗಳಿಗೆ ಸಧ್ಯವಲ್ಲದಿಹ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಮಿಠಾಯಿ ೩

----------------------------------------------------------------
Pallavi
Nanda thanaya govindana bhajipudu AnandavAda miThAyi

Anupallavi
bandhagaLanu bhava rogagaLellanu nindipudu ee miThAyi

Charana
dadhi ghruta ksheerangaLigintalu bahu adhikavAda miThAyi
kadaLi drAkshi kharjura rasagaLanu meeruvudu ee miThAyi (1)

pancha bhakshyangaLa shaD rasAnnagaLa minchidanta miThAyi
kanchishane rakshisu endusiruvara anjike biDipa miThAyi (2)

japa tapa sAdhanagaLigintalu bahu aparoopada miThAyi
jipuNa matigaLige sAdhyavalladiha purandara viThala miThAyi (3)

Kande naa Govindana / ಕಂಡೆ ನಾ ಗೋವಿಂದನಾ

October 22, 2009


---------------------------------------------------------------------
Composer: purandara daasa
raaga: Chandrakauns
taala : aadi

ಕಂಡೆ ನಾ ಗೋವಿಂದನಾ
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ
(ಪ)


ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ವಾಸುದೇವ ಅಚ್ಯುತಾನಂತನ
ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಶ್ರೀಹೃಷೀಕೇಶನ
ಶೇಷಶಯನ ನಮ್ಮ ವಸುದೇವಸುತನ (೧)


ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಯಾದವಕುಲವಂದ್ಯನ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯನ ಇಂದಿರಾರಮಣನ
ಆದಿಮೂರುತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದನ (೨)


ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನರಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ಶರಣಾಗತರಕ್ಷಕನ
ಕರುಣಾಕರ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ನೆರೆ ನಂಬಿದೆನು ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗನ (೩)

--------------------------------------------------------
kanDenA gOvindanA
punDarikAkshana pANDava paksha krishNana


keshava nArAyaNa shrI krishNana
vAsudeva achyuta anantana
sAsira nAmada shri hrishikeshana
sesha shayana namma vasudeva sutana 1

madhava madhusudana trivikramana
yadavakula vandyana
vEdantavEdyan indira ramaNana
aadimuruti prahlaada varadana 2
 
purushottama narahari shri krishNana
sharaNAgata rakshakanA
karuNAkara namma purandara viThalanA
nerenambidenu belura channigana 3

Enu DhanyaLo Lakumi / ಏನು ಧಾನ್ಯಳೊ ಲಕುಮಿ

October 13, 2009


1.Audio link by Vidya Bhushana

2.Audio link by Vidya Bhushana (song30)

3.Audio link by Mahalakshmi Shenoy

ರಚನೆ : ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ತಾಳ : ರೂಪಕ


ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ
ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡು ತಿಹಳು||ಪ||

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು | ಹಾಟಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ |
ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ | ಪೂರ್ಣ ನೋಟದಿಂದ ಸುಖಿಸುತಿಹಳು || ೧||

ಛತ್ರ ಚಾಮರ ವ್ಯಜನ ಪರಿಯಂಕ | ಪಾತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು |
ಚಿತ್ರ ಚರಿತನಾದ ಹರಿಯ | ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುತಿಹಳು || ೨||

ಸರ್ವತ್ರದಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ | ಸರ್ವ ದೋಷರಹಿತನಾದ |
ಸರ್ವ ವಂದ್ಯನಾದ ಪುರಂದರ ವಿಟಲನ್ನ ಸೀವಿಸುವಳೋ ||೩||
--------------------------------------------------------------------------------
enu dhanyaLo lakumi yentha maanyaLo
saanuraagadinda hariya taane seve maadu tihalu||p||

koTi koTi bhrityariralu | haaTakaambarana seve |
saaTiyillade maadi | puurn nootadind sukhisutihaLu ||1||

chhatra chaamara vyajana pariyanka | paatra roopadalli nintu |
chitra charitanaada hariya | nitya seve maadutihaLu ||2||

sarvatradi vyaaptanaada | sarva dosharahitanaada |
sarva vandyanaada purandara vittalanna sevisuvaLo ||3||

Kandu Kandu Nee Enna / ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀ ಎನ್ನ

September 28, 2009


ರಚನೆ: ಪುರಂದರ ದಾಸ
ರಾಗ : ಮೋಹನ
ತಾಳ : ಖಂಡ ಛಾಪು
ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ

ಕಂಡು ಕಂಡು ನೀ ಎನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವರೇ
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಹರಿ
||

ಬಂಧುಗಳು ಎನಗಿಲ್ಲ ಬದುಕಿನಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ
ನಿಂದೆಯಲಿ ನೊಂದೆನೈ ನೀರಜಾಕ್ಷ
ತಂದೆತಾಯಿಯು ನೀನೆ ಬಂಧುಬಳಗವು ನೀನೆ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆನೋ ಕೃಷ್ಣಾ||1||


ಕ್ಷಣವೊಂದು ಯುಗವಾಗಿ ತೃಣಕಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ
ಎಣಿಸಲಾರದ ಭವದಿ ಕಡುನೊಂದೆ ನಾನು
ಸನಕಾದಿಮುನಿವಂದ್ಯ ವನಜಸಂಭವ ಜನಕ
ಫಣಿಶಾಯಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೊಲಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ
||2||

ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆಂಬೊ ಬಿರುದು ಪೊತ್ತಾ ಮೇಲೆ
ಭಕ್ತರಾಧೀನನಾಗಿರಬೇಡವೆ
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನೀನು ಹೊನ್ನೂರುಪುರವಾಸ
ಶಕ್ತಗುರು ಪುರಂದರವಿಠಲ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾ ||3||
-----------------------------------------------------------------------
composer: Purandara Daasa
raaga: Mohana
taala :khanda chaapu

kanDu kanDu nee enna kai biDuvare
punDarikaaksha shri purushOttam hari||

bandhugaLu yenagilla badukinali sukhavilla
nindeyali nondenai nirajaaksha
tandetaayiyu neene bandhubaLagavu neene
yendendigu ninna nanbidenO krishna||1||

kshanavondu yugavaagi truNakinta kaDeyaagi
yeNisalaarada bhavadi kaDunonde naanu
sanakaadi munivandya vanajasambhava janaka
phaNishaayi prahlaada golida shrikrishna||2||

bhaktavatsalanembo birudu potta mele
bhaktara adheenanaagirabeDave
muktidaayaka neenu honnuuru puravaasa
shaktaguru purandara viThala shrikrishna||3||

1. Audio link by Vidya Bhushana


2. Audio link by S.Janaki (from kannada movie)


He vani He vani / ಹೇ ವಾಣಿ ಹೇ ವಾಣಿ

September 20, 2009


ರಚನೆ : ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಜಿ

ಪಲ್ಲವಿ

ಹೇ ವಾಣಿ ಹೇ ವಾಣಿ ಹೇ ವಾಣಿ
ಹೇ ವಾಣಿ ಹೇ ವಾಣಿ

ಚರಣ
1. ಐಂ ಬೀಜ ವಾಸೇ ಹೇ ವಾಣಿ, ಆನಂದ ಧಾರೆ ಹೇ ವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಕಾಳಿದಾಸ ನೇತ್ರಿ ಹೇ ವಾಣಿ, ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶೆ ಹೇ ವಾಣಿ

2. ಓಂಕಾರ ವೆದ್ಯೇ ಹೇ ವಾಣಿ, ಭವರೋಗ ವೈದ್ಯೆ ಹೇ ವಾಣಿ
ಸುಶ್ವೇತ ವರ್ಣೆ ಹೇ ವಾಣಿ, ಅಮೃತ ಪ್ರಕಾಶೆ ಹೇ ವಾಣಿ

3. ಪುಸ್ತಕ ಹಸ್ತೆ ಹೇ ವಾಣಿ, ವೇದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಹೇ ವಾಣಿ
ಲಸದಕ್ಷ ಮಾಲೆ ಹೇ ವಾಣಿ, ನಾದ ಪ್ರಕಾಶೆ ಹೇ ವಾಣಿ

4. ಹಂಸಾದಿ ರೂಡೆ ಹೇ ವಾಣಿ, ಹಂಸೈ ರುಪಾಸ್ಯೆ ಹೇ ವಾಣಿ
ವಿವೇಕ ಹಂಸೆ ಹೇ ವಾಣಿ, ಸೋಹಂ ಪ್ರಕಾಶೆ ಹೇ ವಾಣಿ

5. ವೀಣಾ ವಿನೋದಿನಿ ಹೇ ವಾಣಿ, ಯೋಗ ಪ್ರಕಾಶೆ ಹೇ ವಾಣಿ
ವರಸಿದ್ಧಿ ದಾಯಿನಿ ಹೇ ವಾಣಿ, ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಿ ಹೇ ವಾಣಿ

-------------------------------------------------------------------
Composer : Sri Ganapati Sacchidananda Swamiji

Pallavi:

Hey vaNi, hey vaNi, hey vaNi,
Hey vaaNi ,hey vaaNi.

Charana:
1. Aim beeja vaase hey vani ,Ananda dhaare hey vani
Sri Kalidasa nethri hey vani, Kavya prakashe hey vani

2. Omkara vEdye hey vani, Bhavaroga vaidye hey vani
Suswetha varNe hey vani, Amritha prakashe hey vani

3. Pusthaka hasthe hey Vani, Veda swarupini hey Vani
Lasadaksha maale hey Vani, Naada prakashe hey Vani

4. Hamsadi ruDhe he Vani, Hamsai rupasye hey Vani
Viveka hamse hey Vani, Soham prakashe hey Vani

5. Veena vinodini hey Vani, Yoga prakashe hey Vani
Varasiddhi daayini hey Vani, Sri Sacchidanandi hey Vani

Parvathi Palisenna / ಪಾರ್ವತಿ ಪಾಲಿಸೆನ್ನ

September 15, 2009


ರಚನೆ: ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ದಾಸರು
ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ


ಪಾರ್ವತಿ
ಪಾಲಿಸೆನ್ನ ಮಾನಿನಿ ರನ್ನೆ ||

ಪಾರ್ವತಿ ಭಕ್ತರ ಸಾರಥಿ (ಸುರಜನ) ವಂದಿತೆ
ಸುರಪತಿ ಗಜಮುಖ ಮೂರುತಿ ಮಾತೆ||


ಮನದಭಿಮಾನಿಯೇ ನೆನೆವೆನು ನಿನ್ನ
ಅನುಸರಿಸೆನ್ನನು (ಕನಿಕರಿಸೆನ್ನನು) ಅಂಬುಜ ಪಾಣಿ||

ಮಂಗಳೆ ಮೃಡನ ಅಂತರಂಗಳೇ ಹರಿಪದ
ಭೃಂಗಳೆ ತೊಂಗಳೇ ಪನ್ನಗ ವೇಣಿ||

ಗುಣ ಪೂರ್ಣ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ
ವಿಠಲನ್ನ
ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಡುವಂತ ಶೂಲಿಯ ರಾಣಿ
||
-----------------------------------------------------------------

Composer: Sri Gopala Daasa
Language : Kannada


Parvati paalisenna maanini ranne ||

Paarvati bhaktara saarathi (surajana) vandite
surapati gajamukha muruti maate||

manadabhimaaniye nenevenu ninna
anusarisennanu (kanikarisennanu) ambuja paaNi||

mangaLe mriDana antarangaLe haripada
bhringaLe tongaLe pannaga vENi||

guNa purNa veNu gopala viTalanna
kaaNisi koDuvanta shooliya raaNi
||

1.Audio Link by S P Balasubramanya


2.Audio Link by M Venkatesh Kumar


3.Audio Link by VidyaBhushana[song 35]

Bhuvanagala Paalisuva Tripureshwari / ಭುವನಗಳ ಪಾಲಿಸುವ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಿ

September 14, 2009


This is a devi bhajan composed by Sri Sachchidananda Swamiji of Dattapeetham in Mysore.

ಭುವನಗಳ ಪಾಲಿಸುವ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರಿ
ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ನಮಗೆ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ||ಪಲ್ಲವಿ||

ಶ್ರೀ ಮಾತೆ ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರಿ
ಚಿದ-ರೂಪಿ ಚಿತ್-ಸುಖಾ ನಂದೇಶ್ವರಿ
ವಾಚಾಮ ಗೋಚರಿ ವಾಗೀಶ್ವರಿ
ಷಟ್ಚಕ್ರ ವಾಸಿನಿ ಯೋಗೀಶ್ವರಿ ||1||

ಶುಭ ಮತಿಯ ನೀಡೆಮಗೆ ಶಿವಶಂಕರಿ
ಅಭಯವನು ಕೊಡು ನಮಗೆ ಅಭಯಂಕರಿ
ಉಭಯಾರ್ಥ ಪಾಲಿಸುತ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ
ಕಾಪಾಡು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಶ್ವರಿ ||2||
----------------------------------------------------------
Bhuvanagala paalisuva tripureshwari
sadbuddhi koDu namage maahEshwari

shri maate simhaasanaadheeshwari
chid-roopi chit-sukha nandEshwari
vaachama gochari vaagishwari
shaTchakra vaasini ygishwari ||1||

shubha matiya neeDemage shivashankari
abhayavanu kodu namage abhayankari
ubhayaartha paalisuta sarveshwari
kaapaaDu sachchidanandEshwari ||2||


Audio Link of Bhajan sung by Swamiji:

1.Audio Link (from dattapeetham website)

2.Audio Link (from last.fm)

IvaLe veeNapaNi / ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ

September 10, 2009


One of the popular kannada song on Goddess Saraswati

ಇವಳೇ ವೀಣಾ ಪಾಣಿ ವಾಣಿ
ತುಂಗಾ ತೀರ ವಿಹಾರಿಣಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರ ವಾಸಿನಿ||

ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಮಂಗಳದಾತೆ ಸುರ ಸಂಸೇವಿತೆ ಪರಮ ಪುನೀತೆ
ವಾರಿಜಾಸನ ಹೃದಯ ವಿರಾಜಿತೆ ನಾರದ ಜನನಿ ಸುಜನ ಸಂಪ್ರಿತೇ||1||

ಆದಿ ಶಂಕರ ಅರ್ಚಿತೇ ಮಧುರೆ ನಾದ ಪ್ರಿಯೆ ನವಮಣಿ ಮಯ ಹಾರೆ
ವೇದ ಅಖಿಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾ ಆಗಮ ಸಾರೆ ವಿದ್ಯಾ ದಾಯಿನಿ ಯೋಗ
ವಿಚಾರೆ||2||
-------------------------------------------------------------------------------

ivaLe veeNa paaNi vaaNi
tunga teera vihaariNi sringeri pura vaasini||

shaarada maate mangala daate
sura samsevita parama puneete
vaarijaasana hrudaya viraajite
narada janani sujana sampreete||1||

adi shankara archite madhure
naada priye navamaNi maya haare
veda akhila shaastra aagama saare
vidya daayini yoga vichaare||2||


Audio by S.Janaki

Gaiye Ganapati Jaga Vandana / ಗಾಯಿಯೇ ಗಣಪತಿ ಜಗ ವಂದನ

September 2, 2009


A popular Ganapati Bhajan, composed by Tulsi Das.

Gayiye Ganapati
Jaga vandana
Shankar suvan bhavaani nandana ||

Siddhi sadan Gaj vadan vinayak
Krupa sindhu sundar sab daayak ||

Modak priya muda mangal daata
Vidya varidhi buddhi vidhaata ||

Mangat tulsi das kar jore
Bas hi raam siya maanas more ||
-----------------------------------------------------------------------

ಗಾಯಿಯೇ ಗಣಪತಿ ಜಗ ವಂದನ

ಶಂಕರ್ ಸುವನ ಭವಾನಿ ನಂದನ ||

ಸಿದ್ಧಿ ಸದನ ಗಜವದನ ವಿನಾಯಕ
ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಸುಂದರ ಸಬ್ ದಾಯಕ ||

ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ಮುದ ಮಂಗಳ ದಾತ
ವಿದ್ಯಾ ವಾರಿಧಿ ಬುದ್ಧಿ ವಿಧಾತಾ ||

ಮಾಂಗ ತುಲಸಿ ದಾಸ ಕರ್ ಜೋರೆ
ಬಸ ಹಿ ರಾಮ ಸಿಯ ಮಾನಸ ಮೋರೆ ||


Audio renditions by various artists:

1. Audio Link by Chandrakantha Courtney

2. Audio Link by Chitra

3. Audio Link by Ashwini Bhide Deshpande


4. Another Audio Link by a group

Kodu bega divyamathi / ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ

August 25, 2009

ರಚನೆ : ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ರಾಗ:
ವಸಂತ
ತಾಳ : ಆದಿ

ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ

ಪಲ್ಲವಿ
ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ||

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಮೃಡ ಹರಿಹರ ಮುಖರೊಡೆಯಳೆ ನಿನ್ನಯ
ಅಡಿಗೆರಗುವೆ
ಅಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ||

ಚರಣ
ಇಂದಿರಾ ರಮಣನ ಹಿರಿಯ ಸೋಸಯು ನಿನು
ಬಂದೆನ್ನ
ವದನದಿ ನಿಂದು ನಾಮವ ನುಡಿಸೆ||1||

ಅಖಿಲ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ಅಜನ ಪಟ್ಟದರಾಣಿ
ಸುಖವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸೆ ಸುಜನ ಶಿರೋಮಣಿ||2||

ಪತಿತ ಪಾವನೆ ನೀ ಗತಿಯೆಂದು ನಂಬಿದೆ
ಸತತ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತೋರೆ||3||

------------------------------------------------------------------------------

Composer : Purandara Daasa
Raaga : Vasantha
Taala : Adi

pallavi
koDu bEga divyamati saraswati

anupallavi
mruDa harihara mukharoDayaLe ninnaya
adigeraguve amma brahmana rANi

charaNa
indirA ramaNana hiriya sosayu nInu
bandenna vadanadi nindu nAmava nuDise||1||

akhila vidyAbhimAni ajana paTTadaraNi
sukhavittu pAlise sujana shirOmaNi ||2||

patita pAvane nI gatiyendu nambide
satata purandara viTalana tOre||3||


1.Audio by Erode Rajamani2.Audio by SriSangita below: Ugabhoga followed by the song


Shakti Sahita Ganapatim / ಶಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಗಣಪತಿಂ

August 19, 2009

ರಾಗ : ಶಂಕರಾಭರಣ
ತಾಳ : ಏಕ
ರಚನೆ : ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು

ಶಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಗಣಪತಿಂ ಶಂಕರಾದಿ ಸೇವಿತಂ

ವಿರಕ್ತ ಸಕಲ ಮುನಿವರ ಸುರ
ರಾಜ
ವಿನುತ ಗುರುಗುಹಂ

ಭಕ್ತಾದಿ ಪೋಷಕಂ ಭವಸುತಂ ವಿನಾಯಕಂ
ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಂ
ಭೂಷಿ ತಾಂಗಂ
ರಕ್ತ
ಪಾದಂಬುಜ ಭಾವಯಾಮಿ

-------------------------------------------------------------------------

raaga : shankarabharana
taala : Eka
Composer : Muttuswami Dikshitir

shakti sahita gaNapatim shankaraadi sEvitam

virakta sakala munivara sura
rAja vinuta guruguham

bhaktAdi pOShakam
bhavasutam vinayakam
bhukti mukti pradam bhooshitaangam
rakta padAmbujam bhAvayAmiLambodara Lakumikara / ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ

August 15, 2009

ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವಾಗ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಮೊದಲ ಹಾಡು/ಗೀತೆ ಇದು. ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಕಲಿಯಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಗಣಪತಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ :)

ರಾಗ
: ಮಲಹರಿ
ತಳ : ರೂಪಕ
ರಚನೆ ಪುರಂದರದಾಸ

ಪಲ್ಲವಿ :
ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿ ಕರಾ ಅಂಬಾ ಸುತ ಅಮರ ವಿನುತ

ಚರಣ:
ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣ ಕರುಣ ಸಾಗರ ಕರಿ ವಾದನ ||||

ಸಿದ್ಧ ಚರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ||||

ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ ||||
-------------------------------------------------------------
Raaga:Malahari
Taala : Roopaka
Composer : Purandara Dasa

Pallavi:
LambOdara Lakumi karaa Ambaa Sutha Amara Vinutha||

CharaNa:
Sri Gananatha Sindhoora VarNa KaruNa Saagara Kari Vadana ||1||

Siddha CharaNa GaNa Sevitha Siddhi Vinayaka tE Namo Namo||2||

Sakala Vidya aadi Poojitha Sarvottama tE Namo Namo
||3||

Elliruvano Ranga Emba Samshaya Beda /ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ

August 11, 2009


ಪಲ್ಲವಿ
ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ
ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕರೆಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೊದಗುವನು

ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹರಿ ವಿಶ್ವಮಯನೆಂದು
ಭರದೊದೆಯಲವನಪಿತ ಕೋಪದಿಂದ
ಸ್ಥಿರವಾದೊಳಿ ಕಂಭದಲಿ ತೋರು ತೋರೆನಲು
ಭರದಿಂದ ಬರಲದಕೆ ವೈಕುಂಠ ನೆರೆಮನೆಯೇ ೧

ಕುರುಪತಿಯು ದ್ರೌಪದಿಯ ಸೀರೆಯನು ಸೆಳೆಯುತಿರೆ
ತರುಣಿ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದರೆ ಕೇಳ್ದು
ಭರದಿಂದ ಅಕ್ಷಯಾಂಬರವೀಯೆ ಹಸ್ತಿನಾ
ಪುರಿಗೆ ದ್ವಾರಾವತಿಯು ಕೂಗಳತೆಯೇ ೨

ಅಣುಹೊತ್ತಿನೊಳೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಮಯ
ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದ ಮಹಾಮಹಿಮನೆನಿಪ
ಘನ ಕೃಪಾನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ
ನೆನೆವರ ಮನದೊಳಿಹನೆಂಬ ಬಿರುದುಂಟಾಗಿ ೩


1.Audio Link -Vidya Bhushana(musicindiaonline - song 5)

2.Audio Link - Vidya Bhushana(rediff)

Krishna nee Begane Baaro / ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೇ ಬಾರೋ

August 8, 2009

ರಚನೆ : ವ್ಯಾಸರಾಯರು
ರಾಗ : ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ
ತಾಳ : ಮಿಶ್ರ ಛಾಪು

ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ

ಪಲ್ಲವಿ
ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಬೇಗನೇ ಬಾರೋ

ಅನುಪಲ್ಲವಿ
ಬೇಗನೆ ಬಾರೋ ಮುಖವನ್ನು ತೋರೋ


ಕಾಲಾಲಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ನೀಲದ ಭಾವುಲಿ
ನೀಲವರ್ಣನೆ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತ ಬಾರೋ


ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಡುಗೆಜ್ಜೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ವೈಜಯಂತಿಮಾಲ ೨


ಕಾಶಿ ಪೀತಾಂಬರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು
ಪೂಶಿದ ಶ್ರೀ ಗಂಧ ಮೈಯೊಳು ಗಮ್ಮ ೩


ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜಗವನ್ನು ತೋರಿದ
ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ೪


1. Audio Link - by Bombay Jayashri


2. Audio Link - by Yesudas

Moorutiyane (Moorutiyanu) Nilliso /ಮೂರುತಿಯೆನು ನಿಲ್ಲಿಸೋ

August 6, 2009


ರಚನೆ : ಪುರಂದರ ದಾಸರು
ಭಾಷೆ : ಕನ್ನಡ

ಮೂರುತಿಯೆನೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ , ಮಾಧವ ನಿನ್ನ
ಮೂರುತಿಯೆನೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋ ||ಪ||


ಎಳೆ ತುಳಸಿಯ ವನಮಾಲೆಯು ಕೊರಳೊಳು
ಹೊಳೆವ ಪೀತಾಂಬರದಿಂದಲೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ||


ಮುತ್ತಿನ ಸರ ನವರತ್ನದುಂಗುರವಿಟ್ಟು
ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿಯ ಉರದೊಳೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ||


ಭಕ್ತರ ಕಲ್ಪತರು ಭಾಗ್ಯದ ಸುರಧೇನು
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಿರಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ||

1.Audio Link - M.S.Sheela [song6]

2.Audio Link - Bhimsen Joshi

Vandipe Ninage Gananatha (Modalondipe) / ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ

August 4, 2009ರಚನೆ : ಶ್ರೀಪಾದ ರಾಯರು (ಶ್ರೀ ಪಾದರಾಜರು )
ಭಾಷೆ
: ಕನ್ನಡ


ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ
ಮೊದಲೊಂದಿಪೆ
ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ
ಬಂದ
ವಿಘ್ನ ಕಳೆಯೋ ಗಣನಾಥ||


ಹಿಂದೆ ರಾವಣನು ಮದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ
ಸಂದ ರಣದಲ್ಲಿ ಗಣನಾಥ ||


ಮಾಧವನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ (ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾದ) ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ
ಸಾಧಿಸಿದ
ರಾಜ್ಯ ಗಣನಾಥ ||


ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ಗುರು ರಂಗ ವಿಠಲನ ಪಾದ
ಭೃಂಗನೆ
(ಹಿಂಗದೆ) ಪಾಲಿಸೋ ಗಣನಾಥ ||


1.Audio Link - Vidya Bhushana

2.Audio Link - Shashidhar Kote (song 18)

3. Audio Link by Parameshwara Hegde (song 23)

4. Audio & Video - Gopal Bhat Jogimane below

Jo Jo Shri Krishna Paramananda / ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ

August 2, 2009ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ
ಜೋ
ಜೋ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ಜೋಜೋ ||ಪ||

ಪಾಲಗಡಲೊಳು ಪವಡಿಸಿದವನೇ
ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಶಿಶುವೇ
ಶ್ರೀಲತಾಂಗಿಯರ ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭನೇ

ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನಯ್ಯ ಜೋಜೋ ||

ಹೊಳೆವಂಥ ರನ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ
ಥಳಥಳಿಸುವ ಗುಲ
ಗಂಜಿಯ ಮಾಲೆ
ಅಳದೆ ನೀ ಪಿಡಿದಾಡೆನ್ನಯ ಮುದ್ದು ಬಾಲ

ನಳಿನನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನು ಜೋಜೋ ||


ಯಾರ ಕಂದ ನೀನಾರ ನಿಧಾನೀ

ಆರ ರತ್ನವೊ ನೀನಾರ ಮಾಣಿಕವೋ

ಸೇರಿತು ಎನಗೊಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂದು

ಪೋರ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನಯ್ಯ ಜೋಜೋ ||


ಗುಣನಿಧಿಯೇ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ

ಮನೆಯ ಕೆಲಸವಾರು ಮಾಡುವರಯ್ಯ
ಮನಕೆ ಸುಖನಿದ್ರೆ ತಂದುಕೋ ಬೇಗ
ಫಣಿಶಯನನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿ ತೂಗುವೆನು
ಜೋಜೋ ||

ಅಂಡಜವಾಹನ ಅನಂತಮಹಿಮ
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪರಮಪಾವನ

ಹಿಂಡು ದೈವದ ಗಂಡ ಉದ್ದಂಡನೆ

ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ
ಜೋಜೋ ||

1.Audio Link by Pallavi Arun


2.Audio link by Upendra Bhat

stat

Counter

Blog Widget by LinkWithin
 
Bhakthi Geetha / ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು - by Templates blogger