Welcome to my Blog.I hope you enjoy the music.Please leave your comments and suggestions. Thankyou :)
All songs posted here have audio links!!

Kande Kande Swamiya Bedikonde /ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ

June 25, 2010ಕಂಡೆ ಕಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆ ||
ಕಂಡೆ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ಕಾರಣಾತ್ಮಕ ಸಾರ್ವಭೌಮನ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳೀವ ದೇವನ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ಮೆರೆವನ ||

ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶವೆನಿಪ ಕಿರೀಟವನು ಮಸ್ತಕದಿ ಕಂಡೆನು
ನೋಟಕಾಶ್ಚರ್ಯವಾದ ನಗೆಮುಖನೊಸಲಿನಲಿ ತಿರುಮಣಿಯ ಕಂಡೆನು
ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದೆ ಚತುರ ಹಸ್ತದಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗದಾಬ್ಜ ಕಂಡೆನು
ಬೂಟಕದ ಮಾತಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋ ಭೂರಿದೈವರ ಗಂಡನಂಘ್ರಿಯ||

ತಪ್ಪುಕಾಣಿಕೆ ಕಪ್ಪವನು ಸಮಸ್ತದ್ವೀಪಗಳಿಂದಲಿ ತರಿಸುವ
ಉಪ್ಪು ಓಗರಗಳನೆ ಮಾರಿಸಿ ಉಚಿತದಿಂದಲಿ ಹಣವ ಗಳಿಸುವ
ಇಪ್ಪತ್ತು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸೇರು ತೀರ್ಥ ಒಪ್ಪದಲಿ ಕ್ರಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿಸುವ
ಸರ್ಪಶಯನ ಸಾರ್ವಭೌಮನ ಅಪ್ಪ ವೆಂಕಟರಮಣನಂಘ್ರಿಯ ||

ಉರದಿ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಳ ಕಂಡೆನು ಉನ್ನತದ ಕೌಸ್ತುಭವ ಕಂಡೆನು
ಗರುಡ ಕಿನ್ನರನಾರದಾದಿ ಗಂಧರ್ವರ ಎಡಬಲದಲಿ ಕಂಡೆನು
ತರತರದಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರಗಳ ಕರೆದು ಕೊಡುವುದ ನಿರತ ಕಂಡೆನು
ಶರಧಿಶಯನನ ಶೇಷಗಿರಿಯ ವರದ ಪುರಂದರವಿಠಲನಂಘ್ರಿಯ ||


1. Audio Link by Balamurali Krishna (song 5)

2.Audio Link by Vidya Bhushanaಕೆಲವು ಪದಗಳ ಅರ್ಥ:

ನೊಸಲು - ಹಣೆ,ನೆತ್ತಿ,ತಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ,
ಬೂಟ - ಮೋಸ, ಕಪಟ
ಅಂಘ್ರಿ - ಹೆಜ್ಜೆ, ಪಾದ,ಕಾಲು
ಭೂರಿ - ಹೆಚ್ಚು, ಅಧಿಕ,ಚಿನ್ನ, ಹೊನ್ನು,ವಿಸ್ತಾರವಾದ, ವಿಶಾಲವಾದ
ಕ್ರಯ - ಬೆಲೆ, ಕಿಮ್ಮತ್ತು
ಓಗರ - ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಅನ್ನ
ತರ - ಸಾಲು,ಕ್ರಮ,ಯೋಗ್ಯವಾದುದು

Nee Mayeyolago / ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೋ

June 17, 2010


ನೀ ಮಾಯೆಯೊಳಗೊ ನಿನ್ನೊಳು ಮಾಯೆಯೊ
ನೀ ದೇಹದೊಳಗೊ ನಿನ್ನೊಳು ದೇಹವೊ||

ಬಯಲು ಆಲಯದೊಳಗೊ ಆಲಯವು ಬಯಲೊಳಗೊ
ಬಯಲು ಆಲಯವೆರಡು ನಯನದೊಳಗೊ
ನಯನ ಬುದ್ಧಿಯೊಳಗೊ ಬುದ್ಧಿ ನಯನದೊಳಗೊ
ನಯನ ಬುದ್ಧಿಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ || 1 ||

ಸವಿಯು ಸಕ್ಕರೆಯೊಳಗೊ ಸಕ್ಕರೆಯು ಸವಿಯೊಳಗೊ
ಸವಿಯು ಸಕ್ಕರೆಗಳೆರಡು ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೊ
ಜಿಹ್ವೆ ಮನಸಿನೊಳಗೊ ಮನಸು ಜಿಹ್ವೆಯೊಳಗೊ
ಜಿಹ್ವೆ ಮನಸುಗಳೆರಡು ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ || 2 ||

ಕುಸುಮದೊಳು ಗಂಧವೊ ಗಂಧದೊಳು ಕುಸುಮವೊ
ಕುಸುಮ ಗಂಧಗಳೆರಡು ಆಘ್ರಾಣದೊಳಗೊ
ಅಸಮಭವ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವರಾಯ
ಉಸುರಲೆನ್ನಳವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಳಗೊ ಹರಿಯೆ || 3 ||
-----------------------------------------------------------


nee maayeyoLago, ninnoLu maayeyo
nee dEhadhoLago, ninnoLu dEhavo ||

bayalu aalayadoLago, aalayavu bayaloLago
bayalu aalayaveraDu nayanadoLago
nayana buddhiyoLago, buddhi nayanadoLago
nayana buddhigaLeraDu ninnoLago hariye||1||

saviyu sakkareyoLago, sakkareyu saviyoLago
saviyu sakkareyaraDu jihveyoLago
jihve manasinoLago, manasu jihveyoLago
jihve manasugaLeraDu ninnoLago hariye||2||

kusumadoLu gandhavo, gandhadoLu kusumavo
kusuma gandhagaLeraDu aaghraaNadoLago
asamabhava kaagineleyaadi kEshavarAya
usuralennaLavalla ella ninnoLago hariye||3||

1. Audio Link by Bellur Sisters (song 33)

2. Audio Link by Vidya Bhushana (song 8)

Elu Narayanane / ಏಳು ನಾರಾಯಣನೇ

June 11, 2010raaga: bowLi
taaLa: khanDa caapu
Composer: Kanaka Daasa
Language: KannaDa


ಏಳು ನಾರಾಯಣ ಏಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ
ಏಳು ಶ್ರೀಗಿರಿ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ
ಏಳಯ್ಯ ಬೆಳಗಾಯಿತು ||ಪಲ್ಲವಿ||

ಕಾಸಿದ್ದ ಹಾಲನ್ನು ಕಾವಡಿಯೊಳು ಹೆಪ್ಪಿಟ್ಟು
ಲೇಸಾಗಿ ಕಡೆದು ಹೊಸಬೆಣ್ಣೆ ಕೊಡುವೆ
ಶೇಷಶಯನನೆ ಏಳು ಸಮುದ್ರ ಮಥನವ ಮಾಡು
ದೇಶ ಕೆಂಪಾಯಿತು ಏಳಯ್ಯ ಹರಿಯೇ ||1||

ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಪರಿಮಳದ ಪುಷ್ಪಗಳ
ಸುರರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಲು ಭಕುತಿಯಿಂದ
ಅರವಿಂದನಾಭ ಸಿರಿ ವಿಧಿಭವಾದಿಗಳೊಡೆಯ
ಹಿರಿದಾಗಿ ಕೋಳಿ ಕೂಗಿತೇಳಯ್ಯ ಹರಿಯೇ ||2||

ದಾಸರೆಲ್ಲರು ಬಂದು ಧೂಳಿ ದರ್ಶನ ಗೊಂಡು
ಲೇಸಾಗಿ ತಾಳ ದಂಡಿಗೆಯ ಪಿಡಿದು
ಶ್ರೀಶನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನು
ಲೇಸಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪೊಗಳುವರು ಹರಿಯೇ ||3||

-------------------------------------------------


pallavi
YeLu narayanane, elu lakshmimi ramana,
elu shri giriyoDeya, venkatesha,

Elayya belagayitu.

kaasidda haalannu kaavaDiyoLu heppiTTu
lesaagi kaDedu hosabeNNe koDuve
shesha shayanane ELu samudra mathanava maaDu
desha kempaayitu ELayya hariye (1)

araLu mallige jaaji, parimaLada pushpagaLa
suraru tandiddaare, balu bhakutiyinda
Aravindanaabha siri vidhi bhavaadigaLoDeya
lochana madhanagoplalakrishna
hiridaagi koLi koogitu, elayya hariye (2)

dasarellaru bandu, dhooLi darshana gonDu
lesaagi taaLa danDigeyanu piDidu
shreesha neleyaadi keshava nimma paadavanu
lesaagi smarisi pogaLuvaru hariye (3)1. Audio Link by Vidya Bhushana (song 1)

2.Audio Link by Vidya Bhushana

Jaya Jaya he Bhagavati / ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ

June 4, 2010


Composer : Hariram acharya

ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಭಗವತಿ ಸುರ ಭಾರತಿ, ತವ ಚರಣೌ ಪ್ರಣಮಾಮಹ
ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಮಯಿ ಜಯ ವಾಗೀಶ್ವರಿ, ಶರಣಂ ತೇ ಗಚ್ಚಾಮಹ

ತ್ವಮಸಿ ಶರಣ್ಯ ತ್ರಿಭುವನ ಧನ್ಯಾ, ಸುರ ಮುನಿ ವಂಧಿತ ಚರಣ
ನವ ರಸ ಮಧುರ ಕವಿತಾ ಮುಖರ, ಸ್ಮಿತ ರುಚಿ ರುಚಿರಾ ಭರಣ

ಆಸಿನಾ ಭವ ಮಾನಸ ಹಂಸೆ, ಕುಂದ ತುಹಿನ ಶಶಿ ಧವಳೇ
ಹರ ಜಗತ್ ಗುರು ಬೋಧಿ ವಿಕಾಸಂ, ಸ್ತಿತ ಪಂಕಜ ತನು ವಿಮಲೆ

ಲಲಿತ ಕಲಾಮಯಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಮಯಿ ವೀಣಾ ಪುಸ್ತಕ ಧಾರಿಣಿ
ಮಥಿರ ಸ್ತಾಮ್ನೋ ತವ ಪದ ಕಮಲ, ಅಯಿ ಕುಂಟ ವಿಷ ಹಾರಿಣಿ

---------------------------------------------------------------

Jaya jaya hein bhagawati sura bharati,

tav charaNau praNamamaha
Naada brahmamayi jaya vageeshwari,

sharaNam te gacchaamaha

Twamasi sharaNya tribhuvana dhanya,

sura muni vandhita charaNa
Nav rasa madhura kavita mukhara,

smitha ruchi ruchira bharaNa

Aasinaa bhava maanasa hamse,

kunda tuhina shashi dhavale
Hara jagatguru bodhi vikaasam,

stita pankaja tanu vimale

Lalita kalaamayi gyana vibhaamayi

veena pustaka dhariNi
Mathira staamno tava pada kamala,

ayi kunta visha haariNi

1. Audio Link

2. Audio Link

3.Audio Link


4. Audio Link by Swagatalaxmi Dasgupta

stat

Counter

Blog Widget by LinkWithin
 
Bhakthi Geetha / ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು - by Templates blogger